Ugrás a fő tartalomhoz

Közgyűlési meghívó (2023.10.26.)

Közgyűlési meghívók - 2023.10.25.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-10/2023.

M E G H Í V Ó

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2023. október 26-án (csütörtök) 9:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Deák Ferenc utca 13. (előadóterem)

Napirend előtt:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirendi pontok:

 1. A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023 (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

  B) Döntés a 2024-2025. évi köztemetések költségével kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

  C) Döntés az ebrendészeti önkormányzati feladatok külső szolgáltatóval történő ellátásához kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

  D) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról a Jutasi úti Sportközpont 2024. évi üzemeltetési költségeinek biztosítása érdekében

  E) Döntés adatvédelmi szolgáltatás beszerzését érintő előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

  F) Döntés Veszprém város önkormányzati kezelésében lévő útjainak, úthoz tartozó műtárgyainak, valamint gyalogos felületeinek fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról


  Előterjesztők: Porga Gyula polgármester [A), D), F) pont],
  dr. Hegedűs Barbara alpolgármester [B), C) pont], dr. Dancs Judit [C), E) pont]
 2. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi vagyongazdálkodási irányelveinek meghatározásáról
  Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
 3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
  Előterjesztők: dr. Hegedűs Barbara alpolgármester, dr. Dancs Judit jegyző
 4. Döntés a Nemzeti Vízművek Zrt.–vel megkötendő, az Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon, illetve a víziközműveket működtető eszközök tulajdonjogának, valamint a BAKONYKARSZT Zrt.-ben meglévő részvénycsomag tulajdonjogának térítésmentesen történő átruházásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 5. Döntés a Veszprém közigazgatási területét érintő TRT módosítás, a szabályozási vonalak felülvizsgálata a helyi közutak, kiszolgáló utak (KÖu-04) területét érintő 122/2023. (IV. 27.) közgyűlési határozat kiegészítéséről
  Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész
 6. Döntés a Veszprémi Tankerületi Központtal megkötendő földgázdíj elszámolásról szóló megállapodások jóváhagyásáról a Cholnoky Tagóvoda és a Laczkó Dezső Múzeum épületét érintően
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 7. Döntés a Veszprém, Házgyári út 1. szám alatti társasházban meglévő bérlőkijelölési joggal érintett lakóegységek bérleti díjának módosításáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 8. Döntés a 67/2023 (II. 23.) közgyűlési határozat visszavonásáról és a Veszprém 4781/57 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Tirat-Carmel utca – ingatlant érintő közút kialakítását eredményező megállapodás elfogadásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 9. Döntés a Veszprém 9130 hrsz.-ú „fásított terület” és a Veszprém 9124 hrsz.-ú „kivett temető” megnevezésű – természetben a Gyulafirátót településrészen lévő Német utca végén található – önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok telekhatár rendezéséről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 10. Döntés az önkormányzati tulajdonú Veszprém külterület 039/7 hrsz.-ú – természetben a Nemesvámos felé vezető kerékpárút mellett lévő – ingatlanon az Otthont az Állatoknak Alapítvány által pályázati forrásból megvalósítandó beruházással kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás és ingyenes használati megállapodás jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 11. Döntés térfigyelő kamerák elhelyezéséről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 12. Döntés alapítványi támogatásokról a választókerületi keret terhére
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 13. Döntés a Nemzeti Tudósképző Akadémia Középiskolai Képzési Programmal kapcsolatos együttműködési megállapodás és támogatási szerződés jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 14. Döntés a Verancsics Akadémia 2023. évi előadás-sorozatának támogatásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 15. Döntés az Agóra Veszprém Kulturális Központ igazgatójának megbízásáról
  Előterjesztő: dr. Hegedűs Barbara alpolgármester
 16. Döntés a CYEB Energiamegoldások Kft.-vel megkötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a 2024. évi lakossági LED-csere program megvalósítása érdekében
  Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
 17. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
 18. Döntés nemzetközi konzorciumban megvalósuló pályázat benyújtásáról és az ehhez szükséges önrész biztosításáról az Európai Bizottság „Driving Urban Transition” című felhíváshoz kapcsolódóan, valamint előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 19. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Modern Városok Programban való részvétele előrehaladásáról szóló beszámoló elfogadásáról
  Előterjesztő: dr. Hegedűs Barbara alpolgármester
 20. Tájékoztató a Márkón működő dolomitbányákkal kapcsolatban
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 21. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 22. Döntés Hornig-díj adományozásáról (zárt ülés)
  Előterjesztő: Halmay Gábor, a Közjóléti Bizottság elnöke
 23. Döntés Polinszky-díj adományozásáról (zárt ülés)
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Veszprém, 2023. október 20.

Porga Gyula
polgármester


ondemand_video
Veszprém Televízió – Önkormányzati Krónika

A havonta jelentkező Önkormányzati Krónika című magazinműsor a képviselőtestület munkáját, döntéseit mutatja be. A műsor jeltolmácsolással kerül közvetítésre.

mic
Közgyűlési hanganyag

Napirendenkénti, ill. felszólalásonkénti pozicionálási és letöltési lehetőséggel