Ugrás a fő tartalomhoz

Adóhatósági igazolás

Ügyleírás

Pályázathoz, pályázat fenntartáshoz, hitelkérelemhez, végelszámoláshoz stb. szükséges igazolás kiadása a helyi adótartozásról. Az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 126. § (2) bekezdése értelmében, valamint a 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 1. § (4) alapján az adóhatóság igazolást állít ki.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóiroda
8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

Ügyfélfogadási idő:

hétfőn:       7.30-tól 14.00 óráig
szerdán:    7.30-tól 16.00 óráig

Ügyintézés az adózó nevének kezdőbetűje szerint az alábbi beosztás alapján:

Pálfi-Schvéger Nikoletta  
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #357,   schveger.nikoletta@gov.veszprem.hu
számok és A-Gy kezdőbetűk

Horváth Veronika
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #309,   horvath.veronika2@gov.veszprem.hu
H-Ő kezdőbetűk

Szeiferné Krepsz Viktória
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #151,   krepsz.viktoria@gov.veszprem.hu
P-Zs kezdőbetűk

Az ügy kérelemre indul, a kérelem benyújtható

  • magánszemélyek esetében:

– papír alapon (személyesen, postai úton, vagy e-mail címen)
– elektronikus formában tájékoztatás itt >>

  • társas vállalkozások, egyéni vállalkozók esetében:

– cégkapun, vagy ügyfélkapun keresztül kizárólag elektronikus formában.

Az ügyintézés díja: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) mellékletének XXI. cím 4. pontja alapján törvényben meghatározott adóhatósági igazolások kiállítása (2016. január 1. napjától) illetékmentes.

Ügyintézési határidő:

Az adóhatóság az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló, az erre rendszeresített nyomtatvány felhasználásával kitöltött és benyújtott kérelmet a beérkezésétől számított 6 napon belül teljesíti.

Felhívjuk Adózóink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 1. § 23. pontja és a 9. § (1) bekezdése alapján, az ott nevesített gazdálkodó szervezetek (társas és egyéni vállalkozók) kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni.


Letölthető nyomtatványok:

Eplényi nyomtatványok letöltése itt >>

(A dokumentum típusa ablakban a „helyi adó nyomtatványok” kiválasztásával!)