Ugrás a fő tartalomhoz

Vásár-, piacüzemeltetési engedélyezési eljárás, valamint a bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentési eljárás

Irányadó jogszabályok:

Az ügyet intéző iroda:  

VMJV Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Iroda Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9/B. I. emelet 7.

Ügyfélfogadás:
hétfő, szerda: 07.30 – 16.00 óráig.

Ügyintézés kezdeményezhető: személyesen, postai úton.

Telefon: +36 88/549-100, mellék: 185

Felvilágosítás kérhető: személyesen vagy telefonon

Ügyfélszolgálat:

Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Telefon: +36 88/549-100  vagy  +36 88/549-210, mellék:  152 vagy 230 vagy 336

Ügyfélfogadás:
hétfő – csütörtök: 07.30 – 16.00 óráig
péntek: 07.30 – 13.30 óráig.

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen, postai úton, vagy az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott módon.

A vásár-, piacüzemeltetési engedélykérelemhez szükséges iratok (eredetben, vagy elektronikusan hitelesítve):

1./ Kitöltött kérelem

2./ Méretarányos helyszínrajz (tartalmazza a vásár, piac számára kijelölt területet, annak alapterületét, az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetését és számát, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölését);

3./ Nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a terület használatának jogcímét igazoló okirat. Haszonélvezet esetében a haszonélvező, közös tulajdon esetében a tulajdonostárs(ak) hozzájárulását igazoló okirat.

4./ A vásár, piac működési rendjére vonatkozó okirat.

5./ Biztonsági terv. (Amennyiben a vásár, piac egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadóképességű, továbbá a szabadtéren tartott vásár, piac esetében az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1 000 főt várhatóan meghaladja.)

A biztonsági tervnek tartalmaznia kell:

– az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó intézkedéseket;

– a vásár, piac helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel fenyegetés, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;

– szabadtéri vásár, piac esetén az időjárás változásának folyamatos nyomon követésének kötelezettségét.

6./ A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal rendelkezik.

7./ A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a vásár, vagy a piac területén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal járási hivatala, továbbá a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít, amennyiben a vásáron, piacon élelmiszer felhasználása, forgalmazása, termény, takarmány, élő állat, vagy állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése történik.

A bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentéshez szükséges iratok (eredetben, vagy elektronikusan hitelesítve):

1./ Kitöltött bejelentés nyomtatvány.

2./ Biztonsági terv. (Amennyiben a bevásárlóközpont egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadóképességű.)

A biztonsági tervnek tartalmaznia kell

– az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó intézkedéseket;

– a bevásárlóközpont helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel fenyegetés, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;

Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló eljáráshoz szükséges irat (eredetben, vagy elektronikusan hitelesítve):

1./ Kitöltött bejelentés nyomtatvány.

Eljárási illeték mértéke: az eljárás illetékmentes. 


Letölthető nyomtatványok: