Ugrás a fő tartalomhoz

Beiskolázási támogatás

Az ügyet intéző iroda: 

Közjóléti Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélszolgálat:

Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás:
hétfő – csütörtök: 07.30 – 16.00 óráig
péntek: 07.30 – 13.30 óráig.

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett 
Tel.: +36 88/549-100, mellék: #164

Kemény Laura Zsuzsanna 
Tel.: +36 88/549-100, mellék: #119

Berger-Forintos Éva 
Tel.: +36 88/549-100, mellék: #178

Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át, egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében a 500 %-át.

A támogatás az alapfokú nevelési-oktatási intézményben tanulót a 16. életévének betöltéséig, a középiskolában vagy szakképző iskolában tanulót az érettségi, vagy az első szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb 20. életévének betöltéséig illeti meg.

A támogatás összege egységesen 15.000 Ft.

A szociális vetítési alap összege jelenleg 28.500 Ft.

Benyújtási határidő: augusztus 1. és szeptember 30. között.

Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál, illetve e-papíron.

Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások és 16. életévét betöltött, nem tanköteles tanuló esetén a tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolást.

Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:


Letölthető dokumentum: