Ugrás a fő tartalomhoz

Felsőfokú oktatási intézményben tanulók albérleti támogatása

Az ügyet intéző iroda: 

Közjóléti Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélszolgálat:

Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás:
hétfő – csütörtök: 07.30 – 16.00 óráig
péntek: 07.30 – 13.30 óráig.

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett 
Telefon: +36 88/549-100, mellék: 164

Kemény Laura Zsuzsanna 
Telefon: +36 88/549-100, mellék: 119

Berger-Forintos Éva 
Telefon: +36 88/549-100, mellék: 178

Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező hallgató, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

  • nem Veszprémben lévő felsőfokú oktatási intézménnyel áll nappali tagozaton államilag finanszírozott első alapképzésben hallgatói jogviszonyban,
  • 25. életévét nem töltötte be,
  • bérelt lakásban vagy albérletben él, és kérte kollégiumi felvételét, és az elutasításra került.

feltéve, hogy az őt eltartó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200 %-át.

A szociális vetítési alap összege jelenleg 28.500 Ft.

Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál, illetve e-papíron.

Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, az eltartó család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a kérelmező nevére szóló bérleti vagy albérleti szerződés, a kollégiumi felvételt elutasító döntés, a felsőoktatási intézmény igazolása a fennálló hallgatói jogviszonyról és a kapott juttatásokról.

Ügyintézés díja: nincs.


Kapcsolódó jogszabályok:


Letölthető dokumentum: