Ugrás a fő tartalomhoz

Gyógyszertámogatás

Az ügyet intéző iroda:

Közjóléti Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélszolgálat:

Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás:
hétfő – csütörtök: 07.30 – 16.00 óráig
péntek: 07.30 – 13.30 óráig.

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett
Tel.: +36 88/549-100, mellék: #164

Kemény Laura Zsuzsanna
Tel.: +36 88/549-100, mellék: #119

Berger-Forintos Éva 
Tel.: +36 88/549-100, mellék: #178

Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő, közgyógyellátásban nem részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át, egyedül élő személy esetén a 550 %-át, feltéve hogy az igazolt havi rendszeres vényköteles gyógyszerköltsége a szociális vetítési alap összegének 20 %-át meghaladja.

A szociális vetítési alap összege jelenleg 28.500 Ft.

Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál, illetve e-papíron.

Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a háziorvos által leigazolt havi rendszerességgel szedett vényköteles gyógyszerek egy havi költségéről a gyógyszertár igazolása.

Ügyintézés díja: nincs.


Kapcsolódó jogszabályok:

23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelet a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról (287.96 kB)


Letölthető dokumentum: