Ugrás a fő tartalomhoz

Haláleset bekövetkeztére nyújtott rendkívüli települési támogatás

Az ügyet intéző iroda: 

Közjóléti Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélszolgálat:

Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás:
hétfő – csütörtök: 07.30 – 16.00 óráig
péntek: 07.30 – 13.30 óráig.

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #164

Kemény Laura Zsuzsanna
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #119

Berger-Forintos Éva 
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #178

Igénybe veheti: az Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő személy, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350 %-át.

Nem állapítható meg a támogatás az eltemettetőnek, ha az elhunyt olyan életbiztosítással rendelkezett, melynek kedvezményezettje az eltemettető, és a biztosítás összege meghaladja a temetés költségét.

A kérelmet a halálesetet követő három hónapon belül kell benyújtani.

A szociális vetítési alap összege jelenleg 28.500 Ft.

Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál, illetve e-papíron.

Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a halotti anyakönyvi kivonat másolata és az eltemettető nevére szóló temetési számla.

az eltemettető nevére szóló temetési számla.

Ügyintézés díja: nincs.


Kapcsolódó jogszabályok:


Letölthető dokumentum: