Ugrás a fő tartalomhoz

Haláleset bekövetkeztére nyújtott rendkívüli települési támogatás

Az ügyet intéző iroda: 

Közjóléti Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélszolgálat:

Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás:
hétfő – csütörtök: 07.30 – 16.00 óráig
péntek: 07.30 – 13.30 óráig.

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett 
Telefon: +36 88/549-100, mellék: 164

Kemény Laura Zsuzsanna 
Telefon: +36 88/549-100, mellék: 119

Berger-Forintos Éva 
Telefon: +36 88/549-100, mellék: 178

Igénybe veheti: az Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő személy, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500 %-át, egyedül élő személy esetében a 700 %-át, túlélő házastárs/élettárs esetében, aki gyermeket nevel a 700 %-át.

Gyermek:

a) húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik

b) huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat

c) huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, vagy

d) korhatárra tekintet nélkül tartósan beteg, illetve testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos.

Nem állapítható meg a támogatás az eltemettetőnek, ha az elhunyt olyan életbiztosítással rendelkezett, melynek kedvezményezettje az eltemettető, és a biztosítás összege meghaladja a temetés költségét.

A kérelmet a halálesetet követő három hónapon belül kell benyújtani.

A szociális vetítési alap összege jelenleg 28.500 Ft.

Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál, illetve e-papíron.

Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a halotti anyakönyvi kivonat másolata és az eltemettető nevére szóló temetési számla.

az eltemettető nevére szóló temetési számla.

Ügyintézés díja: nincs.


Kapcsolódó jogszabályok:


Letölthető dokumentum: