Ugrás a fő tartalomhoz

Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő, továbbá a létfenntartást veszélyeztetető rendkívüli élethelyzetbe került személy részére nyújtott rendkívüli települési támogatás

Az ügyet intéző iroda: 

Közjóléti Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélszolgálat:

Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás:
hétfő – csütörtök: 07.30 – 16.00 óráig
péntek: 07.30 – 13.30 óráig.

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #164

Kemény Laura Zsuzsanna
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #119

Berger-Forintos Éva 
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #178

Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy, akinek családjában:

a) legfeljebb 4 személy él és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 190 %-át,

b) 4-nél több személy él és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 160 %-át,

feltéve, hogy nem minősül egyedül élőnek.

Egyedül élő személy esetében a jövedelem nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 300 %-át. Egyedül élő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

Jövedelemtől függetlenül évente egy alkalommal rendkívüli települési támogatás állapítható meg, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő:

  • betegség, baleset vagy orvosi kezelés miatt legalább 30%-os jövedelem kiesés következett be, vagy egyszeri kiadásra kényszerülnek, vagy
  • elemi kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből, szabálysértésből anyagi kár keletkezett, vagy
  • legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék, közösköltség-tartozás halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy
  • a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik.

A szociális vetítési alap összege jelenleg 28.500 Ft.

Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál, illetve e-papíron.

Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, továbbá létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet fennállása esetében az azt igazoló dokumentum.

Ügyintézés díja: nincs.


Kapcsolódó jogszabályok: 

23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelet a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról


Letölthető dokumentum: