Ugrás a fő tartalomhoz

Intézményi gyermekétkeztetés térítési díj kifizetéséhez nyújtott támogatás

Az ügyet intéző iroda: 

Közjóléti Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélszolgálat:

Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás:
hétfő – csütörtök: 07.30 – 16.00 óráig
péntek: 07.30 – 13.30 óráig.

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett
Tel.: +36-88/549-100, mellék: #164

Kemény Laura Zsuzsanna
Tel.: +36-88/549-100, mellék: #119

Berger-Forintos Éva 
Tel.: +36-88/549-100, mellék: #178

Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő tanulónak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 165 %-át, egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében a 180 %-át, feltéve, hogy a gyermek nem jogosult ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre. A szociális vetítési alap összege jelenleg 28.500 Ft.

Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál, illetve e-papíron.

Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, 16. életévét betöltött, nem tanköteles tanuló esetén a tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolást.

Ügyintézés díja: nincs.


Kapcsolódó jogszabályok:


Letölthető dokumentum: