Ugrás a fő tartalomhoz

Lakásfenntartási támogatás

Az ügyet intéző iroda: 

Közjóléti Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélszolgálat:

Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás:
hétfő – csütörtök: 07.30 – 16.00 óráig
péntek: 07.30 – 13.30 óráig.

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett
Tel.: +36 88/549-100, mellék: #164

Kemény Laura Zsuzsanna
Tel.: +36 88/549-100, mellék: #119

Berger-Forintos Éva 
Tel.: +36 88/549-100, mellék: #178

Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő személy

a) akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350 %-át, egyedül élő személy esetében a 450 %-át, feltéve hogy a háztartás tagjai vagyonnal nem rendelkeznek,

b) az a kétszemélyes háztartásban élő személy, akinek mindkét tagja 65. életévét betöltött és háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 450 %-át, feltéve, hogy a háztartás tagjai vagyonnal nem rendelkeznek, valamint az a 65. életévét betöltött egyedül élő személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500 %-át, feltéve, hogy vagyonnal nem rendelkezik.

Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

A lakásfenntartási támogatás ismételt megállapítása iránti kérelem legkorábban a jogosultság megszűnésének hónapjában nyújtható be.

A szociális vetítési alap összege jelenleg 28.500 Ft.

Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál, illetve e-papíron.

Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a háztartás tagjai jövedelmi-vagyoni viszonyait tanúsító igazolások, valamint:

a) a kérelmező vagy a kérelmező háztartása tagja nevére szóló távhő számla távfűtéssel rendelkező lakás esetében,

b) a kérelmező vagy a kérelmező háztartása tagja nevére szóló villamosenergia, gáz vagy vízszámla, ha a lakás távfűtéssel nem rendelkezik,

c) bérleti szerződés az önkormányzati bérlakásban, bérlakásban vagy albérletben élő személy esetében.

Ha a kérelmező a lakást kizárólagosan, de szívességi lakóként használja, csatolnia kell az őt erre feljogosító lakáshasználati szerződést, amely alapján a lakásfenntartás költsége őt terheli.

Ügyintézés díja: nincs.


Kapcsolódó jogszabályok


Letölthető dokumentum: