Ugrás a fő tartalomhoz

Lakossági szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj támogatás és a hulladéktároló edény cseréjéhez nyújtott támogatás

Az ügyet intéző iroda: 

Közjóléti Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélszolgálat:

Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás:
hétfő – csütörtök: 07.30 – 16.00 óráig
péntek: 07.30 – 13.30 óráig.

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett 
Telefon: +36 88/549-100, mellék: 164

Kemény Laura Zsuzsanna 
Telefon: +36 88/549-100, mellék: 119

Berger-Forintos Éva 
Telefon: +36 88/549-100, mellék: 178

Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő személy, akinek háztartásában:

  • az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350 %-át, egyedül élő személy esetében a szociális vetítési alap összegének 500 %-át és
  • a jövedelem kizárólag öregségi nyugdíjból, özvegyi nyugdíjból, rokkantsági ellátásból vagy rehabilitációs ellátásból származik.

A szociális vetítési alap összege jelenleg 28.500 Ft.

A hulladéktároló edény cseréjéhez egyszeri 8.000 Ft összegű támogatás állapítható meg annak a közszolgáltatási díj támogatásra jogosultnak, aki a nevére szóló három hónapnál nem régebbi keltezésű számlával igazoltan a 120 vagy 240 literes hulladékgyűjtő edényét zárt, szabványos 60 literes gyűjtőedényre cseréli.

A közszolgáltatási díj támogatás egy évre kerül megállapításra, összege havonta 1.000 Ft, melynek folyósítása negyedévenként történik.

Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál, illetve e-papíron.

Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a háztartás jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a hulladéktároló edény cseréjéhez nyújtott támogatás iránti kérelemhez a 60 l-es zárt szabványos gyűjtőedény megvásárlását igazoló és a kérelmező nevére szóló három hónapnál nem régebbi keltezésű számla.

Ügyintézés díja: nincs.


Kapcsolódó jogszabályok:


Letölthető dokumentum: