Ugrás a fő tartalomhoz

Szünidei gyermekétkeztetés

Az ügyet intéző iroda: 

Közjóléti Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélszolgálat:

Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás:
hétfő – csütörtök: 07.30 – 16.00 óráig
péntek: 07.30 – 13.30 óráig.

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett
Tel.: +36 88/549-100, mellék: #164

Kemény Laura Zsuzsanna
Tel.: +36 88/549-100, mellék: #119

Berger-Forintos Éva 
Tel.: +36 88/549-100, mellék: #178

Igénybe veheti: az a bölcsődés és óvodás gyermek, továbbá az általános és középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a kérelem benyújtásának időpontjában fennáll.

A szünidei gyermekétkeztetést a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermek részére a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény vagy az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapra lehet igényelni, feltéve, hogy a gyermek a zárva tartás időtartama alatt nem veszi igénybe a bölcsődei gondozást, óvodai nevelést más, nyitva tartó intézményben.

A kérelmet a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek esetében a zárva tartás kezdő napját megelőző 8. munkanapig lehet benyújtani.

A szünidei gyermekétkeztetést a nappali tagozatos tanuló részére a nyári szünet időtartamában legfeljebb 43 munkanapra és az évközi szünet időtartamára eső valamennyi munkanapra lehet igényelni.

A kérelmet a nappali tagozatos tanulók esetében a nyári szünet időtartamára az adott év május 1. és május 31. napja között, az évközi szünet időtartamára vonatkozóan az adott évközi szünetet megelőző hónap 1. napjától a hónap 20. napjáig lehet benyújtani.

Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelemnyomtatvány benyújtásával levélben, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál, illetve e-papíron.

Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:


Letölthető dokumentumok: