Ugrás a fő tartalomhoz

III/3. Lakás rendeltetési egységek számával kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadása (2023-as módosítással)

Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról Veszprém és Eplény közigazgatási területére vonatkozóan.

A hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az eljáró hatóság az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

A kérelmező nyilatkozatában foglaltakat, a ténylegesen kialakult állapot igazolására vonatkozó jogszabályi előírásra tekintettel, a jegyző helyszíni szemle során ellenőrzi.

Igénybe veheti:  bármely természetes vagy jogi személy.

Az ügyet intéző szervezeti egység: 

Főépítészi Önálló Csoport >>
8200 Veszprém, Óváros tér 9. 211. iroda

Felvilágosítás kérhető:

Németh József
Telefon: +36 88 549 100, mellék: #125
e-mail: jnemeth@gov.veszprem.hu

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 8.00–16.00 óráig.

Ügyintézés díja: Az eljárás díj- és illetékmentes.

Az aláírt kérelem benyújtásának lehetséges módjai:

Természetes személy esetén:
– személyesen az ügyfélszolgálaton (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)
– postai úton (8210 Veszprém, Pf.1042)
– > ügyfélkapun keresztül.

Nem természetes személy estében:
– cégkapun keresztül (KRID: 203273755).


Kapcsolódó jogszabályok:

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK)


Letölthető dokumentum:

 Hatósági bizonyítvány kérelem (Veszprém rendeltetési egység) (50.5 kB)

 Hatósági bizonyítvány kérelem (Eplény rendeltetési egység) (51 kB)