Ugrás a fő tartalomhoz

Parkfenntartással, zöldfelületek gondozásával kapcsolatos bejelentések

Veszprém közigazgatási területén lévő – közterületnek minősülő – parkterületek és zöldterületek általános gondozásával, fűnyírásával, általános állapotával kapcsolatos konkrét intézkedést igénylő kéréseket, igényeket lehet itt bejelenteni.

Az ügyintézés belső szervezeti egysége

Városüzemeltetési Iroda Üzemeltetési Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9. Földszint 9.

Ügyfélfogadás:
hétfő, szerda: 07.30 – 16.00 óráig.

Ügyintéző: 

Haluza János
Telefon: +36 88 549 100, mellék: #348
e-mail: jhaluza@gov.veszprem.hu

Igénybeveheti: bármely Veszprém közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező, természetes vagy jogi személy.

A bejelentést elsősorban telefonon vagy e-mailen lehet megtenni. Levél írása csak akkor szükséges, ha a konkrét ügy körülményeinek kifejtése ezt szükségessé teszi.

A bejelentés tartalma: A bejelentő neve, lakcíme és telefonszáma, a bejelentés tárgya és leírása.

Mellékletek: nem szükséges.

Az eljárás díja: díjmentes.

Helyszíni szemle: A Városüzemeltetési Iroda munkatársa a bejelentésben szereplő helyszínen a szemlét elvégzi, amely alapján ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat. Indokolt esetben intézkedik a feladat megoldására, a probléma elhárítására, és erről tájékoztatja a bejelentőt.

Ügyintézés elektronikus úton itt >>

Letölthető dokumentum:

Bejelentés parkfenntartással kapcsolatban (75 kB)