Ugrás a fő tartalomhoz

Pályázat közútkezelő ügyintéző munkakörre

Állásajánlat - 2024.01.31.

A pályázat kiírója:

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Munkahely megnevezése:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési Iroda, Üzemeltetési Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Betöltendő munkakör:

közútkezelő ügyintéző (határozatlan idejű kinevezéssel, teljes munkaidős foglalkoztatással)

Ellátandó feladatok:

 • Tevékenysége során ellátja az Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat útkezelői tevékenységét, az útfenntartás, a forgalomtechnikai és a forgalomszabályozás ügyeinek intézését, irányítását, felügyeletét.
 • Ellátja a közutak felbontására, igénybevételére, valamint idegen szerv vagy személy által a közutak működésével kapcsolatos más egyéb tevékenységre irányuló feladatok, kérelmek kivizsgálását, elbírálását és az útkezelői állásfoglalások meghozatalát.
 • Közútkezelőként közreműködik a városi úthálózathoz kapcsolódó vagy beilleszkedő utak építési engedélyezésénél, illetve a közutakat érintő közművek terület-felhasználási engedélyezésénél.
 • Biztosítja a közutak állapotának megfelelőségét, folyamatosan figyelemmel kíséri azok minőségét és a felmerülő hibák elhárítására intézkedik. Ugyancsak folyamatosan figyeli a forgalomszabályozási eszközök (jelzőtáblák, jelzőlámpák stb.) meglétét, biztonságos üzemelését, azokat működteti. A külső szakhatóságok bevonásával bonyolítja a rendszeres forgalombiztonsági felülvizsgálatot. Megszervezi az azonnali beavatkozáshoz, valamint a rendszeres, megelőző karbantartáshoz szükséges kivitelezői hátteret és felügyeli munkájukat.
 • Ellenőrzi az útkezelői hozzájárulásban foglaltak betartását és a feltételektől eltérő vagy nem engedélyezett tevékenység észlelése esetén a szükséges intézkedéseket, hatósági és szabálysértési eljárás kezdeményezését megteszi.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • iskolai végzettség: felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés; vagy felsőoktatásban szerzett műszaki szakképzettség
 • egészségügyi alkalmasság
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– közútkezelői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
– útügyi igazgatási és/vagy közútkezelői és/vagy forgalomszervezői szakmai gyakorlat
– szakági műszaki ellenőri jogosultság
– közigazgatási gyakorlat
– térinformatikai ismeretek, CAD alapú térképek szerkesztésében szerzett gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások:

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az 59/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján:

Csbhely 240

– Családbarát munkahely tanúsítvánnyal igazolt intézkedések
– központinál magasabb illetményalap
– 40%-os illetménykiegészítés
– 25 munkanap alapszabadság
– cafetéria juttatás
– bankszámla költségtérítés
– közlekedési támogatások
– képzési támogatás
– jubilálás elismerése.

A pályázathoz csatolandó iratok:

– motivációs levél
– fényképes szakmai önéletrajz
– iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
– jogosítvány másolata
– az adatkezelési tájékoztató tudomásul vételével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat itt >>

A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyzeti Önálló Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kell benyújtani.

A pályázatok 2024. március 14-ig kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.

Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.