Ugrás a fő tartalomhoz

Közgyűlési meghívó (2021.12.16.)

Közgyűlési meghívók - 2021.12.10.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-31/2021.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2021. december 16-án (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

Napirend előtt:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztések:

 • Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Porga Gyula polgármester
   
 • Döntés a Csolnoky Ferenc Kórházzal Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 291/2021. (IX.30.) közgyűlési határozata alapján megkötött támogatási szerződés módosításáról
  Előadó: Porga Gyula polgármester
   
 • Döntés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Próbaterem-fejlesztési pályázat”-ban való részvétel támogatásáról és a Veszprém, Dózsa György utca 2. szám alatti ingatlanra megkötött bérleti szerződés módosításáról, valamint előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról.
  Előadó: Porga Gyula polgármester
    

Napirendi pontok:

1.
A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előadó: Porga Gyula polgármester

2. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről szóló 59/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadók: Porga Gyula polgármester, dr. Dancs Judit jegyző

4.
A) Döntés az egészségügyi alapellátás fogászati feladatainak átvállalásáról és a közös körzet székhelyének meghatározásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról Szentkirályszabadja Község Önkormányzatával
B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 27/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Porga Gyula polgármester

5. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Sulyok Balázs Ede főépítész

6.
A) Döntés Veszprém teljes közigazgatási területére kiterjedő Településképi Arculati Kézikönyv módosításáról
B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Sulyok Balázs Ede főépítész

7. Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előadó: Sulyok Balázs Ede főépítész

8. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi belsőellenőrzési tervének, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022-2025. évi stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

9.
A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyásáról
B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi vagyongazdálkodási irányelveinek meghatározásáról

Előadó: Brányi Mária alpolgármester

10. Döntés a Veszprém 6121 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Wartha Vince utca 3. szám alatti – stadion funkciójú ingatlanon végrehajtott állami beruházás pénzügyi átvételéről és üzemeltetéséről szóló megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

11. Döntés a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel megkötendő szolgáltatásvásárlási szerződés jóváhagyásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

12. Döntés a Veszprém Programiroda Kft.-vel megkötendő támogatási szerződés és előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

13. Döntés a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról és előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról a 2022. évre vonatkozóan
Előadó: Porga Gyula polgármester

14. Döntés a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

15. Döntés kiemelt sportszervezetek körének meghatározásáról és együttműködési megállapodások megkötéséről
Előadó: Porga Gyula polgármester

16. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. I. félévi munkatervének meghatározásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

17. Döntés a 2021-2035. időszakra szóló veszprémi víziközmű rendszer fejlesztésére vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosításáról
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

18. Döntés a Veszprémvölgyi kisvonat felújított szerelvényének ajándékozás jogcímén történő önkormányzati tulajdonba kerüléséről, a kisvonat és emléktáblája elhelyezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

19. Döntés a Köztéri műalkotások munkacsoport létrehozásáról szóló 284/2017. (XI. 23.) közgyűlési határozatnak a munkacsoport összetétele változtatása érdekében történő módosításáról
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

20. Döntés a villamos energia beszerzésre irányuló előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló 118/2021. (III. 25.) közgyűlési határozat módosításáról
Előadó: Hegedűs Barbara alpolgármester

21. Döntés a Corona (Covid-19) vírus járvány megelőzésével és következményeinek elhárításával kapcsolatosan létrehozott adomány számlára érkezett támogatások felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

22. Döntés a Veszprém Várostörténeti Monográfia Munkabizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

23. Döntés a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

24. Döntés a Zöldfelületi Stratégia 2021. évi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

25. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: dr. Dancs Judit jegyző

26. Tájékoztató a 2021. évi nemzetközi kapcsolatokról
Előadó: Porga Gyula polgármester

27. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

Veszprém, 2021. december 10.

Porga Gyula
polgármester