Ugrás a fő tartalomhoz

Közgyűlési meghívó (2022.04.28.)

Közgyűlési meghívók - 2022.04.22.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-5/2022.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. április 28-án (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

Napirend előtt:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirendi pontok:

1. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2021. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

2. Döntés a „Szent Miklós-szegi Kálvária domb és környékének infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése” című, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00078 azonosítószámú projekthez kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

4. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló 28/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Módosító indítvány: Porga Gyula polgármester

5. Döntés a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának a város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról
Előterjesztő: Nádai Tamás tű. alezredes
a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

6. Döntés a Veszprémi Rendőrkapitányság Vezetőjének Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról
Előterjesztő: Rausz István r. ezredes, rendőrségi főtanácsos,
a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetője

7. Döntés a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének a 2021. évi hatósági tevékenységükről és a hatáskörükbe tartozó feladatok ellátásáról szóló beszámolója elfogadásáról
Előterjesztő: Rauch József tű. alezredes
a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője

8. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
Előterjesztők: Porga Gyula polgármester, dr. Dancs Judit jegyző

9. Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész

10. Döntés telepítési tanulmányterv és településrendezési szerződés jóváhagyásáról a Veszprém, Betongyár utca 1965/15 hrsz.-ú ingatlan településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

11. Döntés könyvvizsgálói pályázat kiírásáról és előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

12. Döntés a Veszprém 1965/11 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Házgyári út 1. szám alatti – ingatlanon található „K” jelű épület és a Veszprém 1965/11/B hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Házgyári út 1. szám alatti – ingatlan mint „C” jelű épület, továbbá az épületekben elhelyezett termelő berendezések és a berendezésekhez kapcsolódó eszközök bérleti szerződésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

13. Döntés a Veszprém 4642/1 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Muskátli utca egy részét képező – ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti rendeltetési jellege megváltoztatásának kezdeményezéséről
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

14. Döntés a Veszprém 1965/30 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Acél utcában található – ingatlan telekalakításáról, továbbá a helyi közút minősítés és az ingatlan-nyilvántartás szerinti rendeltetési jelleg megváltoztatásának kezdeményezéséről
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

15. Döntés a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő, a veszprémi vasútállomáshoz vezető út funkciójú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges végleges megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

16. Döntés a Gárdonyi Zoltán Zenekarért Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

17. Döntés a kiemelt fesztiválok körének meghatározásáról szóló 356/2020. (XII. 17.) közgyűlési határozat módosításáról a kiemelt fesztiválok körének bővítése érdekében
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

18. Döntés a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiuma A2029/N8314. számú pályázati kiírásához szükséges, a Laczkó Dezső Múzeum tervásatásához kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

19. Döntés Párkányi Raab Péter Szent Margitot ábrázoló szobrának önkormányzati tulajdonú területen történő elhelyezéséről
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

20. Döntés a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum átszervezését érintő javaslat véleményezéséről
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

21. Döntés a Veszprémi Programiroda Kft. törzstőkéjének megemeléséről és tőketartalékba helyezésről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

22. Döntés a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft.-vel a 2020-2024. évekre vonatkozóan a városi nagyrendezvények előkészítése és lebonyolítása tárgyában kötött szolgáltatásvásárlási szerződés módosításának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

23. Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás közszolgáltatási feladatok keretében a 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Polgári István ügyvezető

24. Döntés a „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány pszichiátriai betegek nappali ellátása feladat keretében a 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Balczár Lajos alapítványi elnök

25. Döntés a „TÁMASZ 2” Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft. időskorúak tartós bentlakásos ellátása feladat keretében a 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Kovács Zoltán ügyvezető igazgató

26. Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Veszprémi Támogató Szolgálat 2021. évi feladatainak teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Kozma Imre elnök

27. Átláthatósági biztos éves tájékoztatója
Előterjesztő: Hartmann Ferenc átláthatósági biztos

28. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

29. Döntés Gizella-díj adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

30. Döntés Pro Civitate díj adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

31. Döntés Ranolder-díj adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Sótonyi Mónika, a Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottság elnöke

Veszprém, 2022. április 22.

Porga Gyula
polgármester