Ugrás a fő tartalomhoz

Közgyűlési meghívó (2022.06.30.)

Közgyűlési meghívók - 2022.06.24.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-7/2022.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. június 30-án (csütörtök) 8:30 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

Napirend előtt:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztések:

 • A) Döntés a villamos energia beszerzésre irányuló előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló 118/2021. (III. 25.) közgyűlési határozat módosításáról szóló 403/2021. (XII. 16.) közgyűlési határozat szerinti pénzügyi kötelezettségvállalás összegének 2022. augusztus 1. napjától történő kiegészítéséről

  B) Döntés a földgáz energia beszerzésre irányuló előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló 98/2022. (III. 24.) közgyűlési határozat módosításáról és 2022. augusztus 1. napjától a földgáz energia beszerzésre irányuló előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról


  Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester
   
 • A) Döntés a Veszprém 4726/2 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Ady Endre utca 5. szám alatti (volt Szikvíz parkoló) – ingatlan telekalakításáról és közös tulajdon megszüntetéséről

  B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 36/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

  C) Döntés a Veszprém 4726/2 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Ady Endre utca 5. szám alatti (volt Szikvíz parkoló) – ingatlanból kialakuló Veszprém 4726/4 hrsz.-ú ingatlant érintő vagyonkezelési szerződés megkötéséről


  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
   
 • Állásfoglalás a „VKSZ” Zrt. részvételével működő Veszprémi Szakipark Nonprofit Kft. tulajdonosi szerkezetének átalakításáról

  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
   
 • Döntés Lugossy Mária Millenniumi-emlékmű című alkotásának új helyszínen, a Veszprém, Szabadság téren történő elhelyezéséről

  Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
    

Napirendi pontok:

1. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
(+ módosító indítvány)
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

2.
A) Döntés a Veszprém 5744/5 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Kádár utcában található – ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti rendeltetési jellege megváltoztatásának kezdeményezéséről
B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 9/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(+ módosító indítvány)
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

4. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat által ellátott sporttal kapcsolatos feladatokról szóló 35/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

5. Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

6. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

7. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról és a szolgáltatási önköltség, nyersanyagköltség megállapításáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

8. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról és a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének megállapításáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

9.
A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
B) Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről

Előterjesztők: Hegedűs Barbara alpolgármester
dr. Dancs Judit jegyző

10. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közbiztonság megerősítése érdekében a helyi lakóközösségek részére nyújtható önkormányzati támogatásról szóló 38/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Pálinkás Roland, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke

11. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról(+ módosító indítvány)
Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész

12. Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész

13. Döntés telepítési tanulmányterv jóváhagyásáról a Veszprém-Kádárta, Püspökréti utca melletti tartalékterületre vonatkozóan
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

14. Döntés a GINOP-7.1.9-17 azonosító jelű, „Turisztikai kínálat fejlesztése” című önkormányzati beruházás eredményeképpen a Veszprém 304/2 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Deák Ferenc utcában található – ingatlan alatt kialakuló művészeti fejlesztő központ és foglalkoztató bérleti szerződésének megkötéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

15. Döntés a Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

16. Döntés az Európa Kulturális Fővárosa 2023 támogatásból önkormányzati beruházás eredményeképpen megvalósuló Veszprém 236 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Vár utca 17. szám alatt található – ingatlanban kialakuló közösségi terek és művészeti központ bérlet jogcímén történő hasznosításra kijelöléséről (egykori Simoga-ház istálló-épületének és udvarának, valamint a Tűztorony udvarának felújítása)
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

17. Döntés a Veszprém 2242/37 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Szán utca – ingatlant érintő telekalakításról és a telekalakítással érintett ingatlanrész önkormányzat részére történő térítésmentes átadásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

18. Döntés a „Márkó – Bánd települések irányába kerékpárút építése” elnevezésű, TOP-6.4.1-16-VP1 kódszámú Európai Uniós projekt csereerdő-telepítési és -üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló 49/2022. (II. 24.) közgyűlési határozat módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

19. Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról távhőellátás beszerzése tárgyában
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

20. Döntés a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

21. Döntés a Gróf Széchenyi Ödön Tűzvédelmi Alapítvány 05-tel kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

22. Döntés a Regőczi Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

23. Döntés alapítványok támogatásáról a választókerületi keret terhére
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

24. Döntés Kavicsfogú álteknős-miniszobrok elhelyezéséről
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

25. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda intézményvezetőjének megbízásáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara, a Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda intézményvezetői pályázatok véleményezésére létrehozott Véleményező Bizottság elnöke

26. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda intézményvezetőjének megbízásáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara, a Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda intézményvezetői pályázatok véleményezésére létrehozott Véleményező Bizottság elnöke

27. Döntés a Göllesz Viktor Fogyatékosok Nappali Intézménye intézményvezetőjének nyugdíjazás miatti felmentéséről
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

28. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. II. félévi munkatervének meghatározásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

29. Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. távhőellátási közszolgáltatási tevékenységének 2021. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Temesvári Balázs, a „VKSZ” Zrt. vezérigazgatója

30. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

31. Döntés Dévai Bíró Mátyás-díj adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

32. Döntés Volkra Ottó-díj adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester


Veszprém, 2022. június 24.  
 

Porga Gyula
polgármester