Ugrás a fő tartalomhoz

Közgyűlési meghívó (2022.09.29.)

Közgyűlési meghívók - 2022.09.23.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-8/2022.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. szeptember 29-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

Napirend előtt:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztések:

  • Döntés integrációs program keretében a víziközmű-szolgáltatásnak mint önkormányzati közfeladatnak és az ahhoz kapcsolódó vagyonnak a Magyar Állam részére történő ingyenes átruházásáról 
  • Döntés a konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról és előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a KEHOP-2.1.11. kódszámú és „Víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan tárgyú 358/2021. (XI. 25.) közgyűlési határozat módosításáról
  • Döntés a 2022-2036. időszakra szóló, a veszprémi víziközmű rendszer fejlesztésére vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosításáról
  • Döntés Energetikai Tanács létrehozásáról
  • Döntés a Veszprém Csererdő, volt Bakony Művek területén lévő kisvárosias lakóterületbe tartozó ingatlanokat érintő településrendezési eszközök módosításáról szóló településrendezési szerződés és tervezési szerződés felmondásáról, valamint a Veszprém Csererdő, volt Bakony Művek területén lévő, az FKM TEAM Kft. és a BAKONY CSERI Kft. tulajdonában lévő utak és víziközmű hálózat önkormányzati tulajdonba kerülésének előkészítéséről
     

Napirendi pontok:

1.
A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
B) Döntés a 2023. évi szünidei gyermekétkeztetés költségével kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
C) Döntés az Önkormányzat vagyonbiztosításával kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
D) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vagyonvédelmi és portaszolgálati feladataival kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
E) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala higiéniai termékek beszerzésével kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előterjesztők: Porga Gyula polgármester [A), B), C) pont]

dr. Dancs Judit jegyző [D), E) pont]

2. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 8/2022. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

4. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

5. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes kérdéseiről szóló 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

6. Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosításáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

7. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a partnerségi egyeztetésről szóló 25/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

8. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész

9. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Gazdasági programjának felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

10. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

11. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

12. Előzetes döntések Veszprém településrendezési terveinek módosításáról
Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész

13. Döntés a Veszprém, Pápai út 6606/6 hrsz.-ú ingatlant érintő településrendezési terv módosításáról szóló 340/2021. (XI. 25.) közgyűlési határozat kiegészítéséről
Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész

14. Döntés az Európa Kulturális Fővárosa 2023 támogatásból önkormányzati beruházás eredményeképpen megvalósuló Veszprém 236 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Vár utca 17. szám alatt található – ingatlanban kialakuló közösségi terek és művészeti központ (egykori Simoga ház istálló-épületének és udvarának, valamint a Tűztorony udvarának felújítása) bérleti szerződése megkötéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

15. Döntés a Veszprém 4781/104 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Tirat-Carmel utca déli oldalán elhelyezkedő – ingatlan ingatlan-nyilvántartási rendeltetési jellege megváltoztatásának kezdeményezéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

16. Döntés a Veszprém 4948 hrsz.-ú és a Veszprém 4947/4 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Cserepes utcában található –, korábban lőtér funkciójú önkormányzati ingatlant és a Veszprém 4947/2 hrsz.-ú ingatlant érintő adásvétellel vegyes telekalakításról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

17. Döntés a Veszprém 2364/43 hrsz.-ú és a Veszprém 2364/44 hrsz.-ú – természetben a Barátság Park – ingatlanokat érintő telekalakításról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

18. Döntés a Veszprém 4073/3 hrsz.-ú és a Veszprém 4073/3/A hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Budapest út 8. szám alatti – ingatlan (volt Szakszervezetek Háza) bérlet jogcímén történő hasznosításra kijelöléséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

19. Döntés a Fehér Holló Vadmentő Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

20. Döntés alapítványok támogatásáról a választókerületi keret terhére
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

21. Állásfoglalás a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. alapszabályának módosításáról Felügyelő Bizottsági tag megválasztása miatt
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

22. Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alapszabályának módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

23. Döntés a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

24. Döntés a Swing-Swing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

25. Döntés a Déli Intézményközpontban található Veszprém 0441/1-4 hrsz.-ú ingatlanokat és a 0441/8 hrsz.-ú ingatlan 2045/4497 arányú tulajdoni hányadát magában foglaló vagyontömeg; továbbá a Veszprém 0441/5-11 hrsz.-ú ingatlanokat és a 0441/8 hrsz.-ú ingatlan 2452/4497 arányú tulajdoni hányadát magában foglaló vagyontömeg adásvételi szerződésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

26. Döntés a veszprémi víziközmű rendszer fejlesztésére vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

27. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Arculati Kézikönyvének kiegészítéséről
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

28. Döntés Veszprém város közigazgatási területén működő, kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

29. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

30. Döntés Cholnoky-emlékdíj adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

31. Döntés a Kabóca Bábszínház igazgatójának megbízásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester


Veszprém, 2022. szeptember 23.

Porga Gyula
polgármester