Ugrás a fő tartalomhoz

Közgyűlési meghívó (2022.10.27.)

Közgyűlési meghívók - 2022.10.21.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-9/2022.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. október 27-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

Napirend előtt:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztések:

 1. Döntés a Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának módosításáról
   
 2. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 9/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
   
 3. Döntés a Veszprémi Szabadidő és Sport Egyesülettel és FCV Sportszervező Kft.-vel megkötendő megállapodás jóváhagyásáról a Veszprém 2368/10 hrsz.-ú, Jutasi úti Sportközpont ingatlana fejlesztésével
  kapcsolatban
   
 4. Döntés az Energetikai Tanács tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
   

Napirendi pontok:

1.
A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
B) Döntés Veszprém város önkormányzati kezelésben lévő útjainak, úthoz tartozó műtárgyainak, valamint gyalogos felületeinek fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
C) Döntés az ebrendészeti önkormányzati feladatok külső szolgáltatóval történő ellátásához kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
D) Döntés adatvédelmi, valamint információbiztonsági szolgáltatás beszerzését érintő előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
E) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala használatában lévő nyomatkészítő eszközök bérletét és üzemeltetését érintő előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előterjesztők: Porga Gyula polgármester [A), B), C) pont]
dr. Dancs Judit jegyző [C), D), E) pont]

2. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 36/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi vagyongazdálkodási irányelveinek meghatározásáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

4. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi adókról szóló 33/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

5. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

6. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprém város területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 59/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

7. Döntés igazgatási szünet elrendeléséről Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

8. Döntés közvilágítás korszerűsítéséről és előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

9. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész

10. Előzetes döntés Veszprém településrendezési tervének módosításáról a Veszprém, Bagolyvári út 2504 hrsz.-ú ingatlant érintően
Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész

11. Döntés telepítési tanulmányterv és településrendezési szerződés jóváhagyásáról a Veszprém, Fenyves utca 2350, 2351/7 és 2352/2 hrsz.-ú ingatlanokat érintő településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

12.
A) Állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Egyesület Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.-ben meglevő üzletrészének a Veszprém 2030 Kft. által történő megvásárlásával kapcsolatban
B) Állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződése módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

13. Döntés a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal a 2020-2024. évekre vonatkozóan a városi nagyrendezvények előkészítése és lebonyolítása tárgyában kötött szolgáltatásvásárlási szerződés módosításának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

14. Döntés az Ultimátum Állatvédelmi Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

15. Döntés a Veszprémi Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

16.
A) Döntés a Veszprém 5744/5 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Kádár utcában található – parkoló funkciójú ingatlanon légszennyezettséget mérő állomás elhelyezéséről
B) Döntés a Veszprém 5744/5 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Kádár utcában található – parkoló funkciójú ingatlanon lévő épületek önálló helyrajzi számon való feltüntetéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

17. Döntés a Veszprém 2142 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Jutasi út 26. szám alatti – ingatlan (egykori MÁV szálló) albérletbe adásáról szóló szerződés módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

18. Döntés a Veszprém 4086/83 hrsz.-ú – természetben a Sólyi utca mellett található – ingatlan Rendezési Tervben foglaltak szerinti megosztásáról, valamint a telekalakítási eljárás során kialakuló Veszprém 4086/84, 4086/85 és 4086/86 hrsz.-ú ingatlanokat érintő erdőigénybevételi eljárás lefolytatásáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

19. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város TOP Plusz városfejlesztési programtervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

20. Döntés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok közműberuházásokkal való igénybevételének szabályozásáról szóló 284/2012. (IX. 14.) közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről és a közműszolgáltatókkal önkormányzati tulajdonú ingatlanokra kötendő megállapodással kapcsolatos ajánlásról szóló határozat jóváhagyásáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

21. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Modern Városok Programban való részvételének előrehaladásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

22. Tájékoztatás a Veszprém Csererdő, volt Bakony Művek területén lévő, az FKM TEAM Kft. és a BAKONY CSERI Kft. tulajdonában lévő utak és víziközmű hálózat önkormányzati tulajdonba kerülésének előkészítéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

23. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

24. Döntés Hornig-díj adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Halmay Gábor, a Közjóléti Bizottság elnöke

25. Döntés Polinszky-díj adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 


Veszprém, 2022. október 21.

Porga Gyula
polgármester