Ugrás a fő tartalomhoz

Közgyűlési meghívó (2022.12.15.)

Közgyűlési meghívók - 2022.12.09.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-12/2022.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. december 15-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

Napirend előtt:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztések:

  • Döntés a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának kialakítását célzó megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
  • Döntés az adatvédelmi, valamint információbiztonsági szolgáltatás beszerzését érintő előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló 292/2022. (X. 27.) közgyűlési határozat módosításáról
  • Döntés a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról és előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról a 2023. évre vonatkozóan
  • Döntés az Energetikai Tanács tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
  • Döntés postai szolgáltatóhely tovább működtetéséről

Napirendi pontok:

1.
A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
C) Döntés a „Kittenberger Kálmán” Nonprofit Kft.-vel, a Veszprém TV Kft.-vel, valamint a Veszprémi Programiroda Kft.-vel megkötött támogatási szerződések módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

2. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közszolgálati tisztviselőkről szóló 59/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztők: Porga Gyula polgármester, dr. Dancs Judit jegyző

3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Corona (Covid-19) vírus járvány megelőzésével és következményeinek elhárításával kapcsolatosan államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 11/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

4. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész

5. Előzetes döntés Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész

6. Döntés telepítési tanulmányterv és településrendezési szerződés jóváhagyásáról a Veszprém, Kistó utca 1954 hrsz.-ú ingatlan településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

7. Döntés a „Kittenberger Kálmán” Nonprofit Kft.-vel megkötendő megállapodás jóváhagyásáról a Veszprém 0393/1 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Aradi Vértanúk útja és a külső körgyűrű találkozása mögött elhelyezkedő – ingatlanon létesülő Állatvédelmi Kompetencia Központ megközelítését szolgáló útfejlesztéssel kapcsolatban
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

8. Döntés a Balatonalmádi és Balatonfüred felé vezető utakat összekötő T3 jelű terelőút birtokbavételéről, üzemeltetéséről, továbbá – közúttá minősítést követő – ingyenes önkormányzati tulajdonba vételről szóló megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

9.
A) Döntés az Önkormányzat tulajdonában levő Veszprém 195 és 194 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Sziklay János utcában található – „kivett közterület” megnevezésű ingatlanok telekalakításának jóváhagyásáról a várbörtön projekt érdekében
B) Döntés az Önkormányzat tulajdonában levő Veszprém 4037 hrsz.-ú és Veszprém 4038/1 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, valamint a Veszprém 4061 hrsz.-ú „kivett beépített terület, bútorgyár” megnevezésű ingatlanok telekalakításának jóváhagyásáról az egykori bútorgyár területén megvalósuló fejlesztés érdekében
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

10. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Előterjesztők: Porga Gyula polgármester, dr. Dancs Judit jegyző

11. Döntés a megüresedő ifjúság-orvosi és házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátásáról szóló 241/2021. (VI. 24.) közgyűlési határozat módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

12. Döntés a Családokért és Gyermekekért Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

13.
A) Döntés az Ukrajnából érkező személyek részére történő önkormányzati tulajdonú lakások kijelöléséről szóló 71/2022. (III. 4.) közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódóan a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadásáról
B) Döntés az Ukrajnából érkező személyek részére önkormányzati tulajdonú lakások kijelöléséről szóló, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 168/2022. (V. 26.) határozatával módosított 71/2022. (III. 4.) közgyűlési határozat módosításáról
Előterjesztők: A) rész: Lendvai-Frikkel Attila ügyvezető, B) rész: Porga Gyula polgármester

14. Döntés a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel megkötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

15. Állásfoglalás a ”VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. alapszabályának módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

16. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023. I. félévi munkatervének meghatározásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

17. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város vízkárelhárítási terve felülvizsgálatának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

18. Döntés a CYEB Energiamegoldások Kft.-vel megkötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról lakossági LED-csere program megvalósítása érdekében
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

19. Döntés a Fenntartható Városi Mobilitási Terv felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

20. Döntés Veszprém város idősügyi koncepciójának és hosszú távú stratégiájának felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

21. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye intézményvezetőjének megbízásáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

22. Döntés a Veszprém Várostörténeti Monográfia Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

23. Döntés a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester, a veszprémi Települési Értéktár Bizottság elnöke

24. Döntés a Zöldfelületi Stratégia 2022. évi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

25. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: dr. Dancs Judit jegyző

26. Tájékoztató a 2022. évi nemzetközi kapcsolatokról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

27. Tájékoztató a „Globális célok a Városokért” című nemzetközi konzorcium keretében megvalósuló projekt eredményeiről
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

28. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

29. Állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába tag megválasztásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 

Veszprém, 2022. december 9.
 

Porga Gyula
polgármester