Ugrás a fő tartalomhoz

Közgyűlési meghívó (2023.02.23.)

Közgyűlési meghívók - 2023.02.17.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-4/2023.

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2023. február 23-án (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

Napirend előtt:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztés:

  • Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
  • Döntés az Energetikai Tanács tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint az Energetikai Tanács javaslata szerinti energia-megtakarítás célú intézkedések felülvizsgálatáról
  • Döntés a Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás Sportegyesülettel megkötendő megállapodás jóváhagyásáról a Veszprém 2368/10 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Jutasi úti Sportközpont – ingatlan és a Veszprém 6121 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Wartha Vince utca 3. szám alatti stadion – ingatlan fejlesztésével kapcsolatban

Napirendi pontok:

1. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

2. Döntés az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről szóló 59/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztők: Porga Gyula polgármester
dr. Dancs Judit jegyző

4.
A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
B) Döntés a Csolnoky Ferenc Kórház javára bérlőkijelölési jogról rendelkező megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

5. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elnöke

6. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetési térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról és a szolgáltatási önköltség, nyersanyagköltség megállapításáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

7. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

8. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész

9. Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész

10. Döntés a Veszprém 0441/1-4 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Déli Intézményközpont területén található – ingatlanok belterületbe vonásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

11.
A) Döntés magántulajdonú ingatlanokból kialakuló ingatlanrészek önkormányzati tulajdonjogának megszerzésről a Veszprém 4781/57 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Tirat-Carmel utca – ingatlant érintő közút kialakítása érdekében

B) Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő Veszprém 4781/57 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Tirat-Carmel utca – ingatlant és magántulajdonban lévő ingatlanokat érintő közút kialakítását eredményező beruházásról szóló megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

12. Döntés a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötendő, a veszprémi vasútállomás felújításával kapcsolatos, önkormányzati tulajdont érintő megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

13. Döntés a Veszprém 01024/2 hrsz.-ú – természetben a Veszprém-Gyulafirátót és Hajmáskér között elhelyezkedő – önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan Magyar Állam részére történő térítésmentes tulajdonba adásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

14. Döntés a Veszprémi Szabadidő és Sport Egyesülettel megkötendő megállapodás jóváhagyásáról a Veszprém 2368/10 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Jutasi úti Sportközpont – ingatlan fejlesztésével kapcsolatban
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

15. Döntés a kiemelt sportszervezetekkel a 2023. évre szóló támogatási szerződések megkötéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

16. Döntés a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal a 2020-2024. évekre vonatkozóan a városi nagyrendezvények előkészítése és lebonyolítása tárgyában kötött szolgáltatásvásárlási szerződés módosításának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

17. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere 2023. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

18. Döntés EpiPen injekció biztosításáról a Veszprémben működő gyermekjóléti és köznevelési intézményekben
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

19. Döntés a „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

20. Döntés a V-Bike közbringa rendszer kialakítását követő üzemeltetése érdekében a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosításának előkészítéséről
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

21. Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. parkolási közszolgáltatás ellátásában való közreműködéséről szóló megbízási szerződés módosításáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

22. Döntés a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiség Nyelvoktató Általános Iskola épületének homlokzatán emléktábla elhelyezéséről Kováts Sándor iskolaigazgató tiszteletére
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

23. Döntés fenntartói egyetértés megadásáról az Agóra Veszprém Kulturális Központ igazgatóhelyettesének vezetői megbízásához
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

24. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák 2023/2024. nevelési évre vonatkozó felvételi körzetének megállapításáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

25. Döntés a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének megállapításáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

26. Döntés a Veszprémi Érseki Főiskolával kötendő 2023. évi megbízási díj összegéről szóló megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

27. Döntés a Kapcsolat ’96’ Mentálhigiénés Egyesülettel kötendő 2023. évi megbízási díj összegéről szóló megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

28.
A) Döntés az Alkohol Drogsegély Ambulancia Egyesület szenvedélybetegek nappali ellátása keretében a 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
B) Döntés az Alkohol Drogsegély Ambulancia Egyesülettel kötendő 2023. évi működési hozzájárulás összegéről szóló megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztők: Dr. Virányi Anikó Judit egyesületi elnök [A) rész]
Hegedűs Barbara alpolgármester [B) rész]

29.
A) Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület hajléktalan-ellátást biztosító Befogadás Háza 2022. évi feladatainak teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
B) Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötendő 2023. évi működési hozzájárulás összegéről szóló megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztők: Kozma Imre elnök, MMSZE [A) rész]
Hegedűs Barbara alpolgármester [B) rész]

30. Döntés a Veszprém Megyei Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Közhasznú Egyesülete Tapolca támogatott lakhatás ellátása keretében a 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Horváthné Somogyi Ildikó egyesületi elnök

31. Tájékoztató a képviselők és külső szakértők tiszteletdíjának elszámolásáról
Előterjesztő: Katanics Sándor, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

32. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

33. Döntés Veszprém Városért – Pro Urbe érdemérem adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Veszprém, 2023. február 17.

Porga Gyula
polgármester