Ugrás a fő tartalomhoz

Közgyűlési meghívó (2023.05.25.)

Közgyűlési meghívók - 2023.05.19.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-7/2023.

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2023. május 25-én (csütörtök) 10:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: ActiCity Mozgásközpont (8200 Veszprém, Hóvirág u. 1.)

Napirend előtt:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztés:

 • Magyarország békepárti álláspontját támogató politikai nyilatkozat elfogadása
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Napirendi pontok:

 1. Döntés a Veszprém 5045 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Hóvirág utca 1. szám alatt található – ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti rendeltetési jellege megváltoztatásának és épületek feltüntetésének kezdeményezéséről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 2. Döntés a Veszprém 5043 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Komakút tér 4. szám alatt található – ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti rendeltetési jellege megváltoztatásának és épület feltüntetésének kezdeményezéséről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 3. A) Döntés a Veszprémi Szakipark Oktató és Gyártó Nonprofit Kft. lejárt tartozásával kapcsolatos részletfizetés engedélyezésére irányuló megállapodás jóváhagyásáról

  B) Döntés a Veszprém 1965/11 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Házgyári út 1. szám alatti – ingatlanon található „K” jelű épület és a Veszprém 1965/11/B hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Házgyári út 1. szám alatti – ingatlan mint „C” jelű épület, továbbá az épületekben elhelyezett termelő berendezések és a berendezésekhez kapcsolódó eszközök bérleti szerződésének jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 4. Döntés a Katolikus Szeretetszolgálattal megkötendő haszonkölcsön szerződés jóváhagyásáról az önkormányzati tulajdonban levő Veszprém 4273/126 hrsz.-ú „kivett iskola” megnevezésű – természetben a Cholnoky Jenő Általános Iskola területén található – 320 m2 alapterületű „forfa” épület és a megközelítését biztosító 947 m2 területű udvar tárgyában
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 5. Döntés a Veszprém 2364/42 hrsz.-ú (Jutasi úti sporttelep) ingatlan bérlet jogcímén történő hasznosításra való kijelöléséről
  Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
 6. Döntés nemzetközi konzorciumban megvalósuló pályázatok benyújtásáról és az ehhez szükséges önrész előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás útján történő biztosításáról az Interreg Duna Régió és az Interreg Európa felhíváshoz kapcsolódóan
  Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
 7. Döntés a közvilágítás korszerűsítéséről, előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról és a 296/2022. (X. 27.) közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 8. Döntés a Veszprémben működő, egyházi fenntartású iskolák úszásoktatásának támogatásáról szóló támogatási szerződések jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 9. Döntés a Bereményi Géza – Kovács Krisztina „Apacsok” című színházi produkció létrehozására vonatkozó támogatási szerződés jóváhagyásáról a programot megvalósító Advesta New Media Hungary Kft.-vel
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 10. A) Döntés a Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvánnyal kötendő, évi négy lapszám kiadására vonatkozó támogatási szerződés módosításáról

  B) Döntés a Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvánnyal kötendő, a 30 éves jubileumi konferenciára vonatkozó támogatási szerződésről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 11. Döntés a Gárdonyi Zoltán Zenekarért Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 12. Döntés a Dowland Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 13. Döntés a V-Busz Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 14. 14. Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alapszabályának módosításáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 15. A) Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel megkötött ellátási szerződés módosításáról

  B) Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötendő működési hozzájárulás átadásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester
 16. Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 17. Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. távhőellátási közszolgáltatási tevékenységének 2022. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
  Előterjesztő: dr. Temesvári Balázs vezérigazgató
 18. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló átfogó értékelés elfogadásáról
  Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester
 19. Döntés az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadásáról a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött ellátási szerződésekben foglaltak megvalósulásáról a 2022. évben
  Előterjesztő: Eidmann Katalin ügyvezető igazgató
 20. Döntés az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről, szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
  Előterjesztő: Bázsa Botond Lehel, a Társulás elnöke
 21. Döntés a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány 2022. évi tevékenységéről és számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról
  Előterjesztő: Sigmond Eszter kuratóriumi elnök
 22. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 23. Döntés Véghely-díj adományozásáról (zárt ülés)
  Előterjesztő: dr. Dancs Judit jegyző
 24. Döntés Perlaky-díj adományozásáról (zárt ülés)
  Előterjesztő: Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke
 25. Döntés Dévai Bíró Mátyás-díj adományozásáról (zárt ülés)
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 26. Döntés Hadnagy László-díj adományozásáról (zárt ülés)
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Veszprém, 2023. május 19.

Porga Gyula
polgármester