Ugrás a fő tartalomhoz

Közgyűlési meghívó (2023.06.29.)

Közgyűlési meghívók - 2023.06.23.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-8/2023.

M E G H Í V Ó

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2023. június 29-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Laczkó Dezső Múzeum (8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

Napirend előtt:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztés:

 • Állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Napirendi pontok:

 1. A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

  B) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról földgáz és villamos energia 2024. évi beszerzése tárgyában
  Előterjesztők: Porga Gyula polgármester [A) rész]
  dr. Hegedűs Barbara alpolgármester [B) rész]
 2. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 36/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
 4. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról és a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének megállapításáról
  Előterjesztő: dr. Hegedűs Barbara alpolgármester
 5. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész
 6. Előzetes döntések Veszprém településrendezési terveinek módosításáról
  Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész
 7. Döntés telepítési tanulmányterv és településrendezési szerződés jóváhagyásáról a Veszprém, Csutorás utca 2440, 2449, 2459, 2458/1 és 2458/2 hrsz.-ú ingatlanok településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 8. Döntés telepítési tanulmányterv és településrendezési szerződés jóváhagyásáról a Veszprém, Muskátli utca 4642/1 hrsz.-ú ingatlan településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 9. Döntés telepítési tanulmányterv és településrendezési szerződés jóváhagyásáról a Veszprém, Kollégium utca 587, 588 és 589 hrsz.-ú ingatlanok településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 10. Előzetes döntés megerősítése, valamint döntés telepítési tanulmányterv és településrendezési szerződés jóváhagyásáról a Veszprém, Aranyosvölgy 2205, 2206, 2207, 2208, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276 hrsz.-ú ingatlanok településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 11. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata rövid- és középtávú lakáskoncepciójának elfogadásáról
  Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
 12. Döntés a V-Busz Kft.-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosításról menetrendi változtatások tárgyában
  Előterjesztő: dr. Hegedűs Barbara alpolgármester
 13. A) Döntés a Veszprém 4061 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Jutasi út 3. szám alatt található – ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti rendeltetési jellege megváltoztatásának és épületek feltüntetésének kezdeményezéséről

  B) Döntés a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft.-vel megkötött Veszprém 4061 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Jutasi út 3. szám alatti –, a Veszprém 4038/1 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Arany János utca 2. szám alatti – és a Veszprém 4037 hrsz.-ú ingatlanokat érintő vagyonkezelési szerződés módosításáról

  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 14. Döntés a Veszprém 3291/A/183 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Stromfeld Aurél utca 9/E. szám alatti – ingatlan használata tárgyában a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal kötött ingatlanhasználati szerződés módosításáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 15. A) Döntés a Veszprémi Szakképzési Centrummal megkötött, a Veszprém 5744/3 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Iskola utca 4. szám alatti – ingatlant érintő vagyonkezelési szerződés módosításáról és ingóságok vagyonkezelésbe adásáról

  B) Döntés a Veszprémi Szakképzési Centrummal kötendő haszonkölcsön szerződés jóváhagyásról a Veszprém 5744/5/A hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Kádár utcában található – „gazdasági épület” megnevezésű ingatlan tárgyában

  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 16. Döntés a Veszprém 236 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Vár utca 17. szám alatt található – ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti rendeltetési jellege megváltoztatásának és épület feltüntetésének kezdeményezéséről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 17. Döntés a Veszprém-Szentkirályszabadja Repülőtér tárgyában a Hidroplan Nord Kft.-vel együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 18. Döntés a Veszprém-Gyulafirátót, Szőlőhegy és Haraszt utcák folytatásában található Veszprém 9258/4-7 és 9258/9-19 hrsz.-ú ingatlanokat magában foglaló vagyontömeg értékesítésre történő kijelöléséről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 19. Döntés a Katolikus Szeretetszolgálattal megkötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról az önkormányzati tulajdonban lévő Veszprém 4273/126 hrsz.-ú – természetben a Cholnoky Jenő Általános Iskola területén található – „kivett iskola” megnevezésű, 320 m² alapterületű „forfa” épület és a megközelítését biztosító 947 m² területű udvar felújítása tárgyában
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 20. A) Döntés a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötendő, a veszprémi vasútállomás felújításával kapcsolatos, önkormányzati tulajdont érintő megállapodás jóváhagyásáról szóló 68/2023. (II. 23.) közgyűlési határozat szerinti megállapodás módosításáról

  B) Döntés a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel mint vagyonkezelővel kötendő, a Veszprém 2129/4 hrsz.-ú és 2048/1 hrsz.-ú ingatlanokon található Jutaspuszta városrészbe vezető útszakasz és vasúti átjárók üzemeltetési feladatainak megosztásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 21. Döntés a Veszprém 01024/2 hrsz.-ú – természetben Veszprém-Gyulafirátót és Hajmáskér között elhelyezkedő – önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan Magyar Állam részére történő térítésmentes tulajdonba adásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 22. Döntés a Holokauszt veszprémi áldozatairól megemlékező „botlatókövek” elhelyezéséről
  Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
 23. Döntés a Veszprém 4086/85 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Sólyi utca melletti – „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan adásvételi szerződésének jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
 24. Döntés a Veszprém 2364/42 hrsz.-ú (Jutasi úti sporttelep) ingatlan bérleti szerződésének jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
 25. Döntés a „Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 26. Döntés a Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely alapító okiratának módosításáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 27. Döntés a 2023-2037. időszakra szóló, a veszprémi víziközmű rendszer fejlesztésére vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosításáról
  Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
 28. Döntés a védőnői ellátás állami átvétele körében a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházzal megkötendő megállapodás jóváhagyásáról és a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény alapító okiratának módosításáról
  Előterjesztő: dr. Hegedűs Barbara alpolgármester
 29. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda intézményvezetőjének megbízásáról
  Előterjesztő: Sótonyi Mónika, a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda intézményvezetői pályázatok véleményezésére létrehozott Véleményező Bizottság elnöke
 30. Döntés a Gróf Széchenyi Ödön Tűzvédelmi Alapítvány 05-tel kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 31. Döntés alapítványok támogatásáról a választókerületi keret terhére
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 32. Döntés a „Tanórán kívüli tevékenységek támogatása” előirányzat terhére kötendő támogatási szerződések jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 33. A) Döntés a Veszprémi Labdarugó és Sportszervező Kft. kiemelt sportszervezettel kötött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

  B) Döntés a Veszprémi Labdarugó és Sportszervező Kft. kiemelt sportszervezettel kötött 2023. évi támogatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről


  C) Döntés a Veszprémi Sport Club 2015 Kft. kiemelten támogatott sportszervezetté minősítéséről és együttműködési megállapodás megkötéséről


  D) Döntés a Veszprémi Sport Club 2015 Kft. sportszervezettel támogatási szerződés megkötéséről

  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 34. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023. II. félévi munkatervének meghatározásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 35. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának átfogó felülvizsgálatáról
  Előterjesztő: dr. Hegedűs Barbara alpolgármester
 36. Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat első félévi vendégforgalmi és látogatói adatairól
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 37. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 38. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda intézményvezetőjének megbízásáról (zárt ülés)
  Előterjesztő: Sótonyi Mónika, a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda intézményvezetői pályázatok véleményezésére létrehozott Véleményező Bizottság elnöke
 39. Döntés Volkra Ottó-díj adományozásáról (zárt ülés)
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Veszprém, 2023. június 23.

Porga Gyula
polgármester