Ugrás a fő tartalomhoz

Közgyűlési meghívó (2024.06.27.)

Közgyűlési meghívók - 2024.06.21.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-7/2024.

M E G H Í V Ó

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2024. június 27-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

Napirend előtt:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirendi pontok:

 1. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 2. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról és a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének megállapításáról
  Előterjesztő: dr. Hegedűs Barbara alpolgármester
 3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész
 4. Előzetes döntések Veszprém településrendezési tervének módosításáról
  Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész
 5. Döntés a Laczkó Dezső Múzeum által végzendő megelőző régészeti feltárásokhoz kapcsolódó régészeti bontómunkák megvalósításához előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 6. Döntés a Veszprém Kártya igénybevevői körének bővítéséről, valamint a Veszprém turisztikai kártyarendszer működési modelljének kidolgozásáról és bevezetéséről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 7. Döntés a V-Busz Kft.-vel a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közfeladat ellátása tárgyában megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosításáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 8. Döntés a Digitális Tudásközpont működtetéséhez kapcsolódó haszonkölcsön szerződés és a fenntartásról szóló megállapodás tartalmi elemeinek jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 9. Döntés a Veszprém 2030 Kft. törzstőkéjének megemeléséről és tőketartalékba helyezésről, alapító okiratának módosításáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 10. Döntés a Veszprém 1963/124 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Csererdei út 25. szám alatti – ingatlannal kapcsolatos telekalakítással vegyes ajándékozási szerződés jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 11. Döntés a Szentkirályszabadja Repülőtérre bevezető bekötőút és a 8. számú országos közút csatlakozása mellett található ingatlanokon felépült helikopter emlékmű posztamens tulajdonjogának Önkormányzat részére történő térítésmentes átadásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 12. Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő Veszprém 4781/57 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Tirat-Carmel utca – ingatlant és magántulajdonban lévő ingatlanokat érintő közút kialakítását eredményező beruházásról szóló megállapodás módosításáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 13. Döntés az FCV Sportszervező Kft.-vel megkötendő megállapodás jóváhagyásáról a Veszprém 3057/90 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Március 15. utcában található – ingatlan pályázati úton történő teljeskörű felújításával, funkcióváltásával kapcsolatban
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 14. A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi Petőfi Színház között létrejött közreműködői megállapodás módosításáról

  B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kabóca Bábszínház között létrejött közreműködői megállapodás módosításáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 15. Döntés a Brusznyai Árpád Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosításáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 16. Döntés a Nemzeti Tudósképző Akadémia Középiskolai Képzési Programmal kapcsolatos támogatási szerződés jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 17. Döntés a Finnországi XII. Nemzetközi Néptánc Fesztiválon való részvétellel kapcsolatos támogatási szerződés jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 18. Döntés a Holokauszt emlékműnél Dr. Schweitzer József főrabbi tiszteletére emléktábla elhelyezéséről
  Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
 19. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda igazgatójának megbízásáról
  Előterjesztő: dr. Hegedűs Barbara alpolgármester
 20. Döntés a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 Munkacsoport záró beszámolójának elfogadásáról és a munkacsoport megszüntetéséről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 21. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 22. Döntés Veszprém Város Díszpolgára cím adományozásáról (zárt ülés)
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 23. Döntés Volkra Ottó-díj adományozásáról (zárt ülés)
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 24. Döntés Hadnagy László-díj adományozásáról (zárt ülés)
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 25. Döntés fellebbezés elbírálásáról zöldfelületen történő parkolás ügyében (Diósy utca) (zárt ülés)
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 26. Döntés fellebbezés elbírálásáról zöldfelületen történő parkolás ügyében (Jutasi út 59.) (zárt ülés)
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 27. Döntés fellebbezés elbírálásáról zöldfelületen történő parkolás ügyében (Haszkovó utca 18.) (zárt ülés)
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 28. Döntés fellebbezés elbírálásáról zöldfelületen történő parkolás ügyében (Jutasi út 61.) (zárt ülés)
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 29. Döntés fellebbezés elbírálásáról zöldfelületen történő parkolás ügyében (Munkácsy utca) (zárt ülés)
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 30. Döntés fellebbezés elbírálásáról zöldfelületen történő parkolás ügyében (Munkácsy utca 3359 hrsz.) (zárt ülés)
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Veszprém, 2024. június 21.

Porga Gyula
polgármester


ondemand_video
Veszprém Televízió – Önkormányzati Krónika

A havonta jelentkező Önkormányzati Krónika című magazinműsor a képviselőtestület munkáját, döntéseit mutatja be. A műsor jeltolmácsolással kerül közvetítésre.

mic
Közgyűlési hanganyag

Napirendenkénti, ill. felszólalásonkénti pozicionálási és letöltési lehetőséggel