Ugrás a fő tartalomhoz

Napirendi pontok (2021.01.29.)

Közgyűlési meghívók - 2021.01.29.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-3/2021.

NAPIRENDI PONTOK (2021.01.29.)

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a döntést a polgármester hozhatja meg
.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottságába új – nem képviselő – tag megválasztásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

2. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

3. Döntés telepítési tanulmányterv és településrendezési szerződés jóváhagyása a Veszprém, volt Bakony Művek Csererdei út 1963/124 hrsz-ú ingatlan településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

4. Döntés a Veszprém, Veszprémvölgyi utca 6473 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos településrendezési eszközök módosításával összefüggő eljárás megszüntetéséről
Előterjesztő: Horváth Gábor főépítész

5. Döntés pályázat kiírásáról Veszprém Megyei Jogú Város autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésének közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

6.
A) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. által nyújtandó turisztikai szolgáltatások díjához kapcsolódóan
B) Állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

7. Döntés a Veszprém 23 helyrajzi számú – természetben a Veszprém, Cserhát ltp. 8. szám alatti (volt húsáruház) – ingatlan adásvételének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

8. Döntés a Jutasi úti Sportközpont haszonkölcsön szerződésen alapuló használatáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

9. Állásfoglalás a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. alaptőkéjének megemeléséről és tőketartalékba helyezésről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

10. Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel a Veszprém 4079 helyrajzi számú – természetben a Jutasi út 2. szám alatti – vásárcsarnok funkciójú ingatlant érintően kötendő vagyonkezelési szerződésről
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

11. Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról önerő biztosításához a TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00004 azonosítószámú, „Aprófalvi Bölcsőde energetikai korszerűsítése projektben szereplő intézményi épületenergetikai felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódóan
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

12. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának átfogó felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

13. Döntés a Veszprém város közigazgatási területén működő kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

14. Döntés a kialakuló Veszprém 0393/3 hrsz-ú – természetben az Aradi Vértanúk útja és a külső körgyűrű találkozása mögött elhelyezkedő – külterületi ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről
Előterjesztő: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

15. Döntés az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Bázsa Botond Lehel a Társulás elnöke

16. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény tagbölcsődéinek nyári nyitvatartási rendjéről
(Közjóléti Bizottság saját hatáskörű döntése)
Előterjesztő: Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke

17. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák nyitvatartási rendjéről
(Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottság saját hatáskörű döntése)
Előterjesztő: Sótonyi Mónika a Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottság elnöke

18. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírásáról
(Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottság saját hatáskörű döntése)
Előterjesztő: Sótonyi Mónika a Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottság elnöke

19. Vélemény kialakítása – a polgármester átruházott hatáskörébe tartozó – a Veszprém 4289 helyrajzi számú – természetben a Veszprém, Radnóti tér 2/A. szám alatt található – ingatlanon az Önkormányzat javára történő szolgalmi jog alapításáról
(Városstratégiai és Városmarketing Bizottság saját hatáskörű döntése)
Előterjesztő: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

20. Vélemény kialakítása – a polgármester átruházott hatáskörébe tartozó – a Veszprém 4263/5 és 4263/6 helyrajzi számú – természetben a Veszprém, Sáfrány utca 6. és Veszprém, Hérics utca 1. szám alatt található – ingatlanon az Önkormányzat javára történő szolgalmi jog alapításáról
(Városstratégiai és Városmarketing Bizottság saját hatáskörű döntése)
Előterjesztő: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

21. Tájékoztató az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 56/A. §-a alapján végrehajtott maradvány korrekcióról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

22. Tájékoztató Veszprém Jogú Város Polgármestere 2020. évi szabadságának igénybevételéről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

23. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Veszprém, 2021. január 29.

Porga Gyula
polgármester