Ugrás a fő tartalomhoz

Zenés, táncos rendezvények tartásának engedélyezési eljárása

Irányadó jogszabályok:

Az ügyet intéző iroda: 

VMJV Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Iroda
Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9/B. I. emelet 6.

Ügyfélfogadás:
hétfő, szerda: 07.30 – 16.00 óráig.

Telefon:  +36 88/549-100, mellék: #229

Ügyfélszolgálat:

Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Telefon: +36 88/549-100  vagy  +36 88/549-210, mellék:  #152 vagy #230 vagy #336

Ügyfélfogadás:
hétfő – csütörtök: 07.30 – 16.00 óráig
péntek: 07.30 – 13.30 óráig.

Ügyintézés kezdeményezhető: személyesen, postai úton vagy az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott módon.

Az ügyintézéshez szükséges iratok 

– eredetiben vagy elektronikusan hitelesítve:

1./ Kitöltött kérelem nyomtatvány

2./ Tűzvédelmi szabályzat, amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi. (A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdése szerint: „A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha

a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,

b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.)

3./ Biztonsági terv

A biztonsági tervnek tartalmaznia kell:

– a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és a helyszínre történő belépés és eltávozás rendjét,

– a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét,

– a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását,

– a biztonsági személyzet létszámát,

– az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást,

– szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.

4./ A szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésének igazolása.

Ügyintézés díja: az eljárás illetékmentes


Rendezvénytartási engedélyek nyilvántartása itt >>


Letölthető dokumentum: