Ugrás a fő tartalomhoz

Adósságcsökkentési támogatás

Az ügyet intéző iroda: 

Közjóléti Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélszolgálat:

Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás:
hétfő – csütörtök: 07.30 – 16.00 óráig
péntek: 07.30 – 13.30 óráig.

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett
Tel.: +36 88/549-100, mellék: #164

Kemény Laura Zsuzsanna
Tel.: +36 88/549-100, mellék: #119

Berger-Forintos Éva 
Tel.: +36 88/549-100, mellék: #178

Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő – és a tanácsadó által javasolt – személy, akinek:

  • valamely – legalább hat hónapja fennálló – adósságának összege meghaladja az 50.000 Ft-ot, de a fennálló adósságai együttes összege nem haladja meg a 400.000 forintot, vagy
  • közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és
  • akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át, és akinek a háztartásában élő személyek egyike sem rendelkezik vagyonnal,
  • feltéve, hogy nyilatkozatban vállalja a kérelem benyújtását megelőzően két hónap időtartamban, majd a támogatás folyósításának időtartama alatt a tanácsadóval való együttműködést és az adósság és az adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését.

Az adósságcsökkentési támogatás kizárólag a kérelmező által lakott, a lakások és helyiségek bérletéről szóló törvény szerint lakásnak vagy szükséglakásnak minősülő ingatlan fenntartásával kapcsolatban, és a kérelmező által felhalmozott adósság rendezéséhez nyújtható, feltéve, hogy a követelés jogosultja az adósságcsökkentési támogatásra megállapodást köt az Önkormányzattal.

Adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó:

  • közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díj tartozás),
  • közösköltség-hátralék, valamint az épület- és fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék,
  • lakbérhátralék – ide nem értve a piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás bérleti díját,
  • az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék (mely tizenkét havi elmaradásnak minősül)

A szociális vetítési alap összege jelenleg 28.500 Ft.

Ügyintézés kezdeményezhető: személyesen a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény tanácsadójánál a Veszprém, Mikszáth K. u. 13. sz. alatt.

Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a háztartás tagjainak jövedelmi-vagyoni viszonyait tanúsító igazolások, a követelés jogosultja által kiállított irat az adósság jogcíméről, keletkezésének időpontjáról és összegéről, vagy a közszolgáltatás kikapcsolásának tényéről, továbbá a támogatással érintett ingatlan használati jogát igazoló irat.

Ügyintézés díja: nincs.


Kapcsolódó jogszabályok:

 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelet a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról (287.96 kB)