Ugrás a fő tartalomhoz

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

Szociális alapszolgáltatások:

– Családsegítés
– Szociális étkeztetés
– Házi segítségnyújtás
– Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
– Nappali ellátás:

idősek nappali ellátása
fogyatékos személyek nappali ellátása 

Szakosított ellátási forma:

Ápolást-gondozást nyújtó intézmény / Idősek Otthona
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény/ Időskorúak Gondozóháza.


Családsegítés

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A szolgáltatást nyújtó intézmény neve:

Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
Címe: 8200 Veszprém, Mikszáth K. u. 13.

Felvilágosítás kérhető:

E-mail: 
Telefon: (88) 402-240 (88) 402-530 Fax: (88) 402-240

A szolgáltatást igénybe veheti: Veszprém, Barnag, Eplény, Hajmáskér, Hidegkút, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Tótvázsony, Veszprémfajsz és Vöröstó települések közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személy.

Ügyfélfogadási idő:

8200 Veszprém, Mikszáth K. u. 13. (Veszprém)

 • Hétfő: 07.30 – 16.00
 • Kedd: 07.30 – 16.00
 • Csütörtök: 07.30 – 16.00
 • Péntek: 07.30 – 13.00

8246 Tótvázsony, Magyar u. 101. (Tótvázsony, Hidegkút)
Telefon: 06-20/259-2133

 • Hétfő: 10.00–15.00
 • Kedd: Előzetes egyeztetés alapján
 • Csütörtök: 08.00–12.00

8291 Barnag, Fő utca 33.
Telefon: 06-20/259-2133

 • Kedd: 07.30–12.00

8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos u. 43. (Nemesvámos, Veszprémfajsz)
Telefon: 06-20/259-2063, 06-30/842-8515

 • Kedd: 11.00–15.00
 • Csütörtök: 9.00–12.00
 • Péntek: előzetes egyeztetés alpján

8291 Nagyvázsony, Petőfi u. 4. (Nagyvázsony, Pula, Vöröstó, Mencshely)
Telefon: 06-88/264-293, 06-20/2854722, 06-20/259-2043

 • Hétfő: 08.00–12.00
 • Kedd:12.00–16.00
 • Csütörtök: 08.00–12.00

8192 Hajmáskér, Iskola u. 4.
Telefon: 06-20/259-2143

 • Hétfő: 08.30–12.00
 • Kedd: 12.30–16.00
 • Csütörtök: Előzetes egyeztetés alapján
 • Péntek: 08.30–10.00

8413 Eplény, Veszprémi u. 68.
Telefon: 06-88/402-240, 06-20/387-8356

 • Minden hónap utolsó csütörtökjén: 10.00–12.00

Az igénybevétel kezdeményezhető: Az intézmény szakmai vezetője által kijelölt családgondozónál.

Szükséges iratok: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya.

Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:


Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetés azoknak a szociálisan rászorult személyeknek biztosít legalább napi egyszeri meleg étkezést, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagyhajléktalanságuk miatt.

A szolgáltatást nyújtó intézmény neve:

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye

A szociális étkeztetés az intézmény keretein belül Veszprémben az 1. sz. Gondozási Központban, a 2. sz. Gondozási Központban, valamint Barnag, Bánd, Eplény Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Szentgál, és Tótvázsony településeken vehető igénybe.

Felvilágosítás kérhető:

1. sz. Gondozási Központ
Veszprém, Völgyikút u. 2.
Telefon: (88) 327-004
e-mail: 
Ellátási terület: belvárostól keletre fekvő városrész

2. sz. Gondozási Központ
Veszprém, Hóvirág u. 14.
Telefon: (88) 405-208
e-mail: 
Ellátási terület: belvárostól nyugatra fekvő városrész

A szolgáltatást igénybe veheti:

Veszprém, Barnag, Bánd, Eplény Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Szentgál, és Tótvázsony települések közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személy.

Az igénybevétel kezdeményezhető:

A kérelmet a szolgáltatást igénylő lakóhelye szerint illetékes szociális gondozónál, a szolgáltatást igénylő lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél, vagy az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni. A kérelemről az intézményvezető megbízásából az intézmény szervezeti- és működési szabályzatában kijelölt személy dönt.

Szükséges iratok:

Jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás, egészségi állapotra vonatkozó igazolás, a hajléktalan ellátást végző intézmény igazolása, személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya.

Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:


Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja annak érdekében, hogy minél tovább legyen képes önállóan saját otthonában élni.

A szolgáltatást nyújtó intézmény neve:

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye

A házi segítségnyújtás az intézmény keretein belül Veszprémben az 1. sz. Gondozási Központban, a 2. sz. Gondozási Központban, valamint Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Nagyvázsony, Nemesvámos, Márkó, Szentgál és Tótvázsony településeken vehető igénybe.

Felvilágosítás kérhető: 

e-mail: 

1. sz. Gondozási Központ

Veszprém, Völgyikút u. 2.
Telefon: (88) 327-004
e-mail: 
Ellátási terület: belvárostól keletre fekvő városrész

2. sz. Gondozási Központ

Veszprém, Hóvirág u. 14.
Telefon: (88) 405-208
e-mail: 
Ellátási terület: belvárostól nyugatra fekvő városrész

A szolgáltatást igénybe veheti:

A gondozási szükségletet vizsgáló intézményvezető vagy szakértő által kiállított szakvélemény alapján rászoruló személy, aki Veszprém, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Nagyvázsony, Nemesvámos, Márkó, Szentgál és Tótvázsony települések közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Az igénybevétel kezdeményezhető:

A kérelmet a szolgáltatást igénylő lakóhelye szerint illetékes szociális gondozónál, a szolgáltatást igénylő lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél, vagy az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni. A kérelemről az intézményvezető megbízásából az intézmény szervezeti- és működési szabályzatában kijelölt személy dönt.

Szükséges iratok: egészségi állapotra vonatkozó igazolás, személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány TAJ kártya.

Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A szolgáltatást nyújtó intézmény neve:

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az intézmény keretein belül az 1. sz. Gondozási Központ biztosítja.

Felvilágosítás kérhető:

e-mail: 

1. sz. Gondozási Központ

Veszprém, Völgyikút u. 2.
Telefon: (88) 327-004; (20)254-1313
e-mail: 

A szolgáltatást igénybe veheti:

 a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes

* egyedül élő 65 év feletti személy,
* egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
* a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Az igénybevétel kezdeményezhető: az intézmény vezetőjénél.

Szükséges iratok: jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás, egészségi állapotra vonatkozó igazolás, személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány TAJ kártya.

Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:


Idősek nappali ellátása

A nappali ellátást nyújtó intézmények elsősorban a saját otthonukban élők részére kínálnak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatok kialakítására, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál.

A Völgyikút utcai intézményben 20 fő demens személy ellátását is biztosítják.

A szolgáltatást nyújtó intézmény neve:

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye

Az időskorúak nappali ellátását az intézmény keretein belül öt idősek klubja biztosítja.

Felvilágosítás kérhető

e-mail: 

1. sz. Idősek Klubja

Veszprém, Völgyikút u. 2.
Telefon: (88) 327-004
e-mail: 

2. sz. Idősek Klubja

Veszprém, Szent István u. 48.
Telefon: (88) 329-331
e-mail: 

3. sz. Idősek Klubja

Veszprém, Hóvirág u. 14.
Telefon: (88) 421-207
e-mail: 

4. sz. Idősek Klubja

Veszprém, Március 15. u. 1.
Telefon: (88) 425-123
e-mail: 

5. sz. Idősek Klubja

Herend,Kossuth u. 60.
Telefon: (88) 261-025
e-mail: 

A szolgáltatást igénybe veheti: Veszprém és Herend közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező, elsősorban saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek.

Az igénybevétel kezdeményezhető: az intézmény vezetőjénél.

Szükséges iratok: Jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás, egészségi állapotra vonatkozó igazolás, személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány TAJ kártya.

Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:


Fogyatékos személyek nappali intézménye

A fogyatékos személyek nappali intézménye szolgáltatásai az ellátott személyek fizikális, mentálhigiénés, és szellemi szükségletei kielégítésére, valamint a kommunikáció, önállóság, szocializáció, és munkavégzéshez szükséges készségek, a meglevő képességeik szinten tartására és fejlesztésére irányulnak. Az ellátottak részére szociális foglalkoztatást biztosítanak, mely az ellátottak képességeinek megfelelően fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás vagy munka-rehabilitációs foglakoztatás.

A szolgáltatást nyújtó intézmény neve:

Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
Címe: 8200 Veszprém, Gábor Á. u. 2.

Felvilágosítás kérhető:

E-mail: 
Telefon: (88) 409-856 Fax: (88) 409-856

A szolgáltatást igénybe veheti: felnőtt korú, fogyatékkal élő személy, aki Veszprém, Nemesvámos, Veszprémfajsz, Tótvázsony, Hidegkút, Hajmáskér, Sóly, Herend, Márkó, Hárskút, Bánd és Szentgál közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkezik.

Az igénybevétel kezdeményezhető: az intézmény vezetőjénél.

Szükséges iratok: jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás, egészségi állapotra vonatkozó igazolás, személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány TAJ kártya.

Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:


Idősek Otthona

A szolgáltatást nyújtó intézmény neve:

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye

Felvilágosítás kérhető:

e-mail: 

I. számú Idősek Otthona

Veszprém, Török Ignác u. 10.
Telefon: 88/400-593
e-mail: 

II. számú Idősek Otthona

Veszprém, Völgyikút u. 2.
Telefon: 88/404-773
e-mail: 

A szolgáltatást igénybe veheti: Az idősek otthonában a III. fokozatú vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Ellátási igényeket Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó települések közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személyektől fogadnak.

Az igénybevétel kezdeményezhető: az intézmény vezetőjénél, aki dönt a kérelemről.

Szükséges iratok:, gondozási szükségletet igazoló szakértői szakvélemény, jövedelemnyilatkozat, vagyonnyilatkozat, jövedelemigazolás, egészségi állapotra vonatkozó igazolás, személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány TAJ kártya.

Ügyintézés díja: nincs.


Időskorúak Gondozóháza

A szolgáltatást nyújtó intézmény neve:

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye

Felvilágosítás kérhető:

II. számú Idősek Otthona

Veszprém, Völgyikút u. 2.
Telefon: 88/404-773
e-mail: 

A szolgáltatást igénybe veheti: Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Ellátási igényeket Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó települések közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személyektől fogadnak.

Az igénybevétel kezdeményezhető: az intézmény vezetőjénél, aki dönt a kérelemről.

Szükséges iratok:, jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás, egészségi állapotra vonatkozó igazolás, személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány TAJ kártya.

Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:

Vissza az oldal tetejére >>