Ugrás a fő tartalomhoz

I/5. Településképi kötelezési eljárás

A közgyűlés településképi kötelezés formájában elrendelheti a szabálytalan, elavult, városképet előnytelenül alakító állapotok megszüntetésének kezdeményezésére és bármely településképi megoldás megszüntetésére, ha az nem felel meg a településrendezési eszközökben foglaltaknak, és a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő kötelezettségnek.

Településképi kötelezési eljárás kerül lefolytatásra:

– a helyi építészeti- és településkép védelem érdekében, ha az építmény- és környezete műszaki, esztétikai állapota, vagy annak használati módja nem felel meg a településképi rendelet előírásainak, különösen ha:

  • műszaki állapota nem megfelelő, homlokzati elemei hiányosak, töredezettek, színezése lekopott,
  • megjelenése, színezése az egységes és harmonikus városképet lerontja,
  • az építési övezetre előírt zöldfelületi kialakítás, parkoló-fásítás, növényzettelepítés nem valósult meg, hiányos, vagy az elpusztult növényzet pótlása nem történt meg,
  • a telek szabad területét nem a területfelhasználási előírásoknak megfelelően, településképet lerontó módon használják,

– a bejelentési eljárás hatálya alá tartozó településképi elem, épület esetében:

  • ha a bejelentési kötelezettség elmulasztása ellenére megvalósították,
  • ha a bejelentési eljárás során, a polgármester tiltó és figyelmeztető felhívása ellenére megvalósították,
  • nem a településképi bejelentés során kiadott határozatnak megfelelően valósul meg.

Az ügyet intéző szervezeti egység: 

Főépítészi Önálló Csoport >>
8200 Veszprém, Óváros tér 9. 210. iroda 

Felvilágosítás kérhető:

Schoderbeck Éva
Telefon: +36 88/549-100, mellék: #261
e-mail: esch@gov.veszprem.hu

Horváth Gáborné
Telefon: +36 88/549-100, mellék: #266
e-mail: horvath.gaborne@gov.veszprem.hu

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 8.00–16.00 óráig.

Kapcsolódó jogszabályok:

23/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről


Letölthető dokumentum: