Ugrás a fő tartalomhoz

I/7. Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet értékelő felülete

A 2016 júliusában hatályba lépett, „a településkép védelméről” szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleteként a módosított „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet  (továbbiakban: kormányrendelet) módosult előírásai a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezte.

Az új jogszabályoknak megfelelően a város elkészítette a Településképi Arculati Kézikönyvét és Településképi Rendeletét, amelyet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2017.09.28-i ülésén elfogadott. A használhatóság és a könnyebb értelmezhetőség érdekében a két dokumentum az elmúlt időszakban felülvizsgálatra került, melyek módosításait a Közgyűlés a 2019.06.27-i ülésén fogadta el

A kormányrendelet 43/B.§ a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében értékelő felületet működtetése szükséges, amelyre beérkezett véleményeket évente egy alkalommal ki kell értékelni.

A fentieknek megfelelően a város elkészítette a fenti dokumentumok értékelésére szolgáló alábbi kérdőívet, mely az elfogadott és alkalmazásban lévő dokumentumok felülvizsgálatához, azok módosításához járul hozzá.

Kérjük, a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat! (A kitöltés  kb. 5 percet vesz igénybe.)

A kérdőív elérhető itt >>

Az ügyet intéző szervezeti egység: 

Főépítészi Önálló Csoport >>
8200 Veszprém, Óváros tér 9. 210. iroda

Felvilágosítás kérhető:

Horváth Gáborné
Telefon: +36 88/549-100, mellék: #266
e-mail: horvath.gaborne@gov.veszprem.hu

Schoderbeck Éva
Telefon: +36 88/549-100, mellék: #261
e-mail: esch@gov.veszprem.hu