Ugrás a fő tartalomhoz

II/6. Településterv (településrendezési eszközök) módosításának eljárása

Az észrevételek és módosítások írásban nyújtandók be, a településterv (településrendezési eszközök) módosításával kapcsolatos információkat telefonon, levélben és személyes megkeresés alapján a csoport munkatársai adnak.

Településrendezési terv módosítási igényét a polgármesterhez, vagy városi főépítészhez benyújtott kérelemben lehet kezdeményezni, amelyet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a főépítész véleménye alapján megtárgyal és dönt a módosítás megindításáról, szükség szerint a településfejlesztési koncepció módosításáról.

Támogató vélemény esetén lehet elindítani a településrendezési terv módosításával, karbantartásával, vagy felülvizsgálatával kapcsolatos eljárást, az érvényes előírások figyelembe vételével.

A tervezés, lebonyolítás költségeit az érdekelt köteles viselni a végső döntés kimenetelétől függetlenül.

Az ügyet intéző szervezeti egység: 

Főépítészi Önálló Csoport >>
8200 Veszprém, Óváros tér 9. 210. iroda

Felvilágosítás kérhető:

Schoderbeck Éva
Telefon: +36 88/549-100, mellék: #261
e-mail: esch@gov.veszprem.hu

Ügyfélfogadási idő: előzetesen kijelölt időpont

Igénybevehetik: bármely természetes vagy jogi személy.

Ügyintézés kezdeményezhető: levélben, illetve személyes megkeresés útján.

Kapcsolódó jogszabályok:


Letölthető dokumentum: