Ugrás a fő tartalomhoz

Közgyűlési meghívó (2021.06.24. – rk.)

Közgyűlési meghívók - 2021.06.18.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-25/2021.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2021. június 24-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó rendkívüli Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

Napirendi pontok:

1.
A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
B) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ForrásSQL Pénzügyi Gazdálkodási Rendszerének a Forrás.NET rendszerre, valamint a központi törzsre való átállítása tárgyában

Előadók: Porga Gyula polgármester és dr. Dancs Judit jegyző

2.
A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
B) Döntés megüresedő ifjúság-orvosi és házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátásáról

Előadó: Porga Gyula polgármester

3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

4. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Sulyok Balázs Ede főépítész

5. Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előadó: Sulyok Balázs Ede főépítész

6.
A) Előzetes döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
B) Előzetes döntés Veszprém Megyei Jogú Város Településképi Arculati Kézikönyv módosításáról

Előadó: Sulyok Balázs Ede főépítész

7. Döntés telepítési tanulmányterv és településrendezési szerződés jóváhagyásáról a Veszprém, Mester utca 4946/25 hrsz-ú ingatlan településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester

8. Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

9. Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötendő megállapodáshoz kapcsolódóan
Előadó: Porga Gyula polgármester

10. Döntés a Regőczi István Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

11. Döntés a Swing-Swing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

12. Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Közút Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő, a veszprémi vasútállomáshoz vezető út funkciójú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges előzetes megállapodás megkötéséről
Előadó: Porga Gyula polgármester

13. Döntés állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel
Előadó: Porga Gyula polgármester

14. Döntés ajándékozási szerződés jóváhagyásáról a Veszprém 3057/86 helyrajzi számú – természetben a Veszprém, Aradi Vértanúk útja 2/A. szám alatti – „kivett iskola” megnevezésű (evangélikus óvoda) ingatlan tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester

15. Döntés a Veszprém 40 helyrajzi számú – természetben a Veszprém, Thököly Imre utca 1. szám alatt található (Auer Lipót hegedűművész gyermekkori háza) – ingatlan adásvételének jóváhagyásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

16.
A) Döntés stratégiai együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a Digitális Jóléti Nonprofit Kft-vel a GINOP-3.1.6-20-2021-00001 azonosítószámú „Digitális Élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása” című kiemelt projekt megvalósításában való részvétel tárgyában
B) Döntés a Veszprém 23 helyrajzi számú – természetben a Veszprém, Cserhát ltp. 8. szám alatti (volt húsáruház) – ingatlan egy részének haszonkölcsön jogcímén a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. részére történő ingyenes használatba adásáról

Előadó: Porga Gyula polgármester

17. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. II. félévi munkatervének meghatározásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

18. Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. távhőellátási közszolgáltatási tevékenységének 2020. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: dr. Temesvári Balázs vezérigazgató „VKSZ” Zrt.

19. Döntés Dévai Bíró Mátyás-díj adományozásáról (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester

20. Döntés Hadnagy László-díj adományozásáról (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester


Veszprém, 2021. június 18.

Porga Gyula
polgármester