Ugrás a fő tartalomhoz

Közgyűlési meghívó (2021.09.30.)

Közgyűlési meghívók - 2021.09.24.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-27/2021.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2021. szeptember 30-án (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

Napirend előtt:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


Napirendi pontok:

1. Döntés a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetőjének Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról
Előadó: Rausz István r. ezredes, rendőrségi főtanácsos a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetője

2. Döntés a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának a város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról
Előadó: Nádai Tamás tű. alezredes, a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

3. Döntés a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének a 2020. évi hatósági tevékenységükről és a hatásköreikbe tartozó feladatok ellátásáról szóló beszámolója elfogadásáról
Előadó: Rauch József tű. alezredes, a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője

4. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

5.
A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
B) Döntés a 2022. évi szünidei gyermekétkeztetés költségével kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
C) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala takarítási feladataival kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
D) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vagyonvédelmi és portaszolgálati feladataival kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

Előadók: Porga Gyula polgármester és dr. Dancs Judit jegyző

6. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

7. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Hegedűs Barbara alpolgármester

8. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Sulyok Balázs Ede főépítész

9. Előzetes döntés Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előadó: Sulyok Balázs Ede főépítész

10.
A) Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. ügyvezetőjének lemondásához kapcsolódó felmentvény megadásáról
B) Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
C) Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztásáról
D) Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. Alapító Okiratának módosításáról
E) Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. Javadalmazási Szabályzatának módosításáról

Előadó: Porga Gyula polgármester

11. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Magyar Állam tulajdonában lévő, a veszprémi vasútállomáshoz vezető út funkciójú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges előzetes megállapodás megkötéséről szóló 254/2021. (VI. 24.) határozat 1. pontjának módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

12. Döntés a Veszprém 0393/3 helyrajzi számú – természetben a Veszprém, Aradi Vértanúk útja és a külső körgyűrű találkozása mögött elhelyezkedő – külterületi ingatlan értékesítéséről
Előadó: Porga Gyula polgármester

13. Döntés a Veszprém 0431 és 0438 helyrajzi számú – természetben a Veszprém, Déli Intézményközpontban található – ingatlan végleges más célú hasznosításának kezdeményezéséről
Előadó: Porga Gyula polgármester

14. Döntés a Veszprém 4796 helyrajzi számú, állami tulajdonú – természetben a Veszprém, Mártírok útján található (volt vérellátó), parkoló funkciójú – ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról az Országos Kórházi Főigazgatósággal
Előadó: Porga Gyula polgármester

15. Döntés a VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft.-vel a Pápai út 37. szám alatti munkásszálló üzemeltetésére megkötött szerződés módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

16. Döntés a Veszprémi Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról a Csermák Antal Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola felújításával összefüggésben
Előadó: Porga Gyula polgármester

17. Döntés a Csolnoky Ferenc Kórházzal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

18. Döntés a Balatoni Szövetséghez tagként történő csatlakozásról
Előadó: Porga Gyula polgármester

19. Döntés a veszprémi víziközmű rendszer fejlesztésére vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

20. Döntés Lech Kaczyński-emléktábla elhelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

21. Döntés Veszprém város közigazgatási területén működő, kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről
Előadó: Hegedűs Barbara alpolgármester

22. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Modern Városok Programban való részvételéről
Előadó: Hegedűs Barbara alpolgármester

23. Döntés az Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat céljainak támogatásáról
Előadó: Hegedűs Barbara alpolgármester

24. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

25. Döntés Cholnoky-emlékdíj adományozásáról (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester


Veszprém, 2021. szeptember 24.

Porga Gyula
polgármester