Ugrás a fő tartalomhoz

Közgyűlési meghívó (2023.03.30.)

Közgyűlési meghívók - 2023.03.24.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-5/2023.

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2023. március 30-án (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

Napirend előtt:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirendi pontok:

1. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 9/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

2. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész

3. Döntés telepítési tanulmányterv és településrendezési szerződés jóváhagyásáról a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Veszprém 1951/3 hrsz.-ú ingatlanának, valamint a Veszprém 2357/2, 2357/3 hrsz.-ú ingatlanok településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

4. Döntés Auer Lipótnak közterületnévben történő emlékállításról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

5. Döntés a Veszprémi Programiroda Kft.-vel megkötött támogatási szerződés módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

6. Döntés a 358/2022. (XII. 15.) közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről és az Önkormányzat tulajdonában lévő Veszprém 4037 hrsz.-ú és Veszprém 4038/1 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, valamint a Veszprém 4061 hrsz.-ú „kivett beépített terület, bútorgyár” megnevezésű ingatlanok telekalakításának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

7. Döntés a „Kulturális negyed” projekt keretén belül a Veszprém 5043 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Komakút tér 4. szám alatti – ingatlanon megvalósuló kávéház funkciójú épület bérleti szerződésének megkötéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

8. Döntés a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-vel megkötendő megállapodás jóváhagyásáról a Cserhát ltp. 8. szám alatt található Digitális Tudásközpont működtetése érdekében
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

9. Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon és víziközmű vagyont működtető eszközök, valamint a BAKONYKARSZT Zrt.-ben meglévő részvények tulajdonjogának térítésmentes, nyilvántartási értéken a Magyar Állam javára történő átruházásáról szóló megállapodások tartalmának megismeréséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

10. Döntés a Veszprém 1965/11 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Házgyári út 1. szám alatti – ingatlanon található „K” jelű épület és a Veszprém 1965/11/B hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Házgyári út 1. szám alatti – ingatlan mint „C” jelű épület, továbbá az épületekben elhelyezett termelő berendezések és a berendezésekhez kapcsolódó eszközök bérleti szerződésének megszüntetéséről és bérlet jogcímén történő hasznosításra való kijelöléséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

11. Döntés a 8. sz. főút Veszprém déli elkerülő I. ütem (Litéri és Füredi csomópontok között) megvalósítása kapcsán a közvilágítást érintő közműmegállapodás megkötéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

12. Döntés a Veszprém 5744/5 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Kádár utcában található – parkoló és a Veszprém 5744/3 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Iskola utca 4. szám alatti (Ipari Technikum) – ingatlant érintő telekalakításról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

13. Döntés a Veszprém 2364/43 hrsz.-ú és a Veszprém 2364/44 hrsz.-ú (Barátság Park) ingatlanokat érintő telekalakításról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

14. Döntés a Veszprém, Házgyári út 1. szám alatti társasházban meglevő bérlő-kijelölési joggal érintett lakóegységek bérleti díjának módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

15. Döntés az Ukrajnából érkező személyek részére önkormányzati tulajdonú lakások kijelöléséről szóló, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 168/2022. (V. 26.) és 366/2022. (XII. 15.) határozatával módosított 71/2022. (III. 4.) határozat módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

16. Döntés a V-Busz Kft. tulajdonában lévő, forgalomból kivont autóbuszok humanitárius segítségnyújtáshoz történő felajánlásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

17. Döntés a kialakuló Veszprém 4086/85 hrsz.-ú – természetben Veszprém, Sólyi utca melletti – „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

18. Döntés a Brusznyai Árpád Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

19. Döntés a Cserkészvár Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

20. Döntés a Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvánnyal kötendő, évi négy lapszám kiadására vonatkozó támogatási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

21. Döntés „20. századi művészportrék” című, Nagy Sándor szobrászművész alkotásaiból összeállított kompozíció Színházkertben, önkormányzati tulajdonú területen történő elhelyezéséről
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

22. Döntés a Városarculati Munkacsoport 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

23. Döntés a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Lendvai-Frikkel Attila ügyvezető

24. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

25. Döntés „Az Év Veszprémi Mentőse” díj adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Halmay Gábor, a Közjóléti Bizottság elnöke

26. Döntés „Az Év Veszprémi Tűzoltója” díj adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Pálinkás Roland, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke

27. Döntés „Az Év Veszprémi Rendőre” díj adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Pálinkás Roland, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke

28. Döntés „Az Év Veszprémi Polgárőre” díj adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Pálinkás Roland, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke

29. Döntés fakivágás bejelentésének elmulasztása miatt hozott végzés elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Fejes István aljegyző

Veszprém, 2023. március 24.

Porga Gyula
polgármester