Ugrás a fő tartalomhoz

Közgyűlési meghívó (2023.04.27.)

Közgyűlési meghívók - 2023.04.21.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-6/2023.

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2023. április 27-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

Napirend előtt:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztés:

 • Döntés a „Kittenberger Kálmán” Nonprofit Kft.-vel megkötött támogatási szerződés módosításáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Napirendi pontok:

 1. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 2. A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésnek a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

  B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gépjármű nyomkövető rendszer üzemeltetési szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásáról
  Előterjesztők: Porga Gyula polgármester [A) rész]; dr. Dancs Judit jegyző [B) rész]
 3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
  Előterjesztők: Porga Gyula polgármester, dr. Dancs Judit jegyző
 4. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 36/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 5. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 28/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
  Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
 6. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes kérdéseiről szóló 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
  Előterjesztők: Hegedűs Barbara alpolgármester, dr. Dancs Judit jegyző
 7. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész
 8. Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
  Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész
 9. Döntés a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának a város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról
  Előterjesztő: Nádai Tamás tű. alezredes, parancsnok
 10. Döntés a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetőjének Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról
  Előterjesztő: Rausz István r. ezredes, rendőrségi főtanácsos
 11. Döntés a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének a 2022. évi hatósági tevékenységükről és a hatáskörükbe tartozó feladatok ellátásáról szóló beszámolója elfogadásáról
  Előterjesztő: Rauch József tű. alezredes, a Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vezetője
 12. Döntés a Veszprém, Csererdő területén működő, kérelmező gazdasági társaságok felhívásáról pénzügyi fedezet biztosítása céljából magántulajdonban lévő ingatlanok, vagyonelemek önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 13. Döntés a Veszprém 1965/11 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Házgyári út 1. szám alatti – ingatlanon található „K” jelű épület és a Veszprém 1965/11/B hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Házgyári út 1. szám alatti – ingatlan mint „C” jelű épület, továbbá az épületekben elhelyezett termelő berendezések és a berendezésekhez kapcsolódó eszközök bérleti szerződésének megszüntetéséről és bérlet jogcímén történő hasznosításra való kijelöléséről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 14. Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-vel a Veszprém 5496 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Stadion utca 20-22. szám alatti – ingatlan munkásszálló funkciójú épületrészének vagyonkezelésbe adása tárgyában megkötendő vagyonkezelési szerződésről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 15. Döntés a Veszprém 199 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Jókai Mór utca 8. szám alatt található (Ruttner-ház) – ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti rendeltetési jellege megváltoztatásának kezdeményezéséről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 16. Döntés a Veszprém 9258 hrsz.-ú – természetben a Veszprém-Gyulafirátót, Szőlőhegy és Haraszt utcák folytatásában található – ingatlan telekalakításának jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 17. Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő Veszprém 4069 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Jutasi út 7. szám alatt található – „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti rendeltetési jellege megváltoztatásának kezdeményezéséről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 18. A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi Evangélikus Egyházközség között a Veszprém 3625 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Fecske utca 10. szám alatti – ingatlan használata tárgyában kötendő haszonkölcsön szerződés jóváhagyásáról

  B) Döntés a Magyarországi Evangélikus Egyházzal megkötendő megállapodás jóváhagyásáról a Veszprém 3057/86 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Aradi Vértanúk útja 2/A. szám alatti – óvoda funkciójú ingatlan megközelítését célzó útfejlesztéssel kapcsolatban
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 19. Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alaptőkéjének megemeléséről és tőketartalékba helyezésről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 20. Döntés alapítványi támogatásokról a választókerületi keret terhére
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 21. Döntés a Veszprém Fiatal Sportolóiért Alapítvánnyal a 2023. évre szóló támogatási szerződés megkötéséről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 22. Döntés a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvánnyal a „Veszprém város történeti forrásainak digitális tára” című projektben archivált történeti források kutatási célokra történő felhasználására készült honlap tárhelybővítése tárgyában kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
 23. Döntés nemzetközi konzorciumban megvalósuló pályázatok benyújtásáról és az ehhez szükséges önrész biztosításáról az URBACT IV felhíváshoz kapcsolódóan
  Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester
 24. Döntés Veszprém Város Idősügyi Koncepciója intézkedési tervének elfogadásáról
  Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester
 25. Döntés a V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése érdekében a V-Busz Kft.-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosításáról
  Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester
 26. Döntés a V-Busz Kft.-nek a helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás közszolgáltatási feladatok keretében a 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
  Előterjesztő: Polgári István ügyvezető, V-Busz Kft.
 27. Döntés a „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítványnak a pszichiátriai betegek nappali ellátása feladat keretében a 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról
  Előterjesztő: Dr. Balczár Lajos elnök
 28. Döntés a „TÁMASZ 2” Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft.-nek az időskorúak tartós bentlakásos ellátása feladat keretében a 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról
  Előterjesztő: Kovács Zoltán ügyvezető igazgató
 29. Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Veszprémi Támogató Szolgálat 2022. évi feladatainak teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
  Előterjesztő: Kozma Imre elnök
 30. Tájékoztató a Veszprém 5045 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Hóvirág utca 1. szám alatti – önkormányzati beruházás eredményeképpen kialakuló parkolóház lakossági használatáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 31. Átláthatósági biztos éves tájékoztatója
  Előterjesztő: Hartmann Ferenc átláthatósági biztos
 32. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 33. Döntés Gizella-díj adományozásáról (zárt ülés)
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 34. Döntés Pro Civitate díj adományozásáról (zárt ülés)
  Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester
 35. Döntés Ranolder-díj adományozásáról (zárt ülés)
  Előterjesztő: Sótonyi Mónika a Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottság elnöke
 36. Döntés a bírósági ülnökök megválasztásáról (zárt ülés)
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Veszprém, 2023. április 21.

Porga Gyula
polgármester