Ugrás a fő tartalomhoz

Napirendi pontok (2020.12.30.)

Közgyűlési meghívók - 2020.12.30.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc


NAPIRENDI PONTOK (2020.12.30.)

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a döntést a polgármester hozhatja meg
.

1. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 44/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatályba lépéséről, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 303/2020. (XI. 19.) határozatának visszavonásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

2. Döntés a Kittenberger Nonprofit Kft. törzstőkéjének megemeléséről és tőketartalékba helyezésről, valamint a Kittenberger Nonprofit Kft-vel megkötött támogatási szerződés módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

3. Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. törzstőkéjének megemeléséről és tőketartalékba helyezésről, valamint a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

4. Állásfoglalás a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. alaptőkéjének a megemeléséről és tőketartalékba helyezésről, valamint döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött közfeladat-ellátási és közszolgáltatási keret-megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

5. Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosításáról szóló, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 324/2020. (XI. 26.) határozatának részbeni visszavonásáról és a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés 9. számú mellékletének módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Veszprém, 2020. december 30.

Porga Gyula
polgármester