Ugrás a fő tartalomhoz
Halmay

Halmay Gábor

Választókerület: 11

Jelölő szervezet: FIDESZ – KDNP

Telefon: 20/317-3439
E-mail: halmay.gabor@gov.veszprem.hu


(Önéletrajz)

1992-ben Veszprémben születtem, azóta is itt élek.

Tanulmányaimat a veszprémi Simonyi Zsigmond Általános Iskola ének-zene tagozatán kezdtem, majd a Padányi Katolikus Gimnáziumban érettségiztem.

Alapdiplomámat a Pannon Egyetemen szereztem magyar-angol szakon, ezalatt Erasmus-ösztöndíjjal egy félévet Finnországban, Ouluban töltöttem, majd a Széchenyi István Egyetem kulturális mediáció mesterszakos hallgatója voltam.

Az egyetem mellett és után Veszprémben és térségében dolgoztam főként kulturális területen, többek között a Petőfi Színházban és a Laczkó Dezső Múzeumban.

2014-ben néhány hallgatótársammal megalapítottuk a Hallgatók a Művészetért Egyesületet, amelynek 2019-ig az elnöke voltam.

Életemben fontos szerepet tölt be a cserkészet. 2002 óta tagja vagyok a veszprémi 126. Szent Imre cserkészcsapatnak, ahol az évek során őrsvezetői, rajparancsnoki, csapatparancsnok-helyettesi, majd csapatparancsnoki teendőket láttam el. A csapatban végzett munka mellett kiképzőként szolgáltam az erdélyi, a vajdasági, valamint a közép-dunántúli őrsvezetőképzőben, illetve a csapatparancsnoki vezetőképzőben.

Közéleti tevékenységemet 2012-ben az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetségben kezdtem, majd a KDNP veszprémi alapszervezetében folytattam.

2019-től a KDNP Veszprém megyei választmányának, 2021-től az elnökségének a tagja vagyok.

2020 szeptemberben újjáalapítottuk az IKSZ veszprémi szervezetét, melynek az elnökévé választottak.

2021 június óta a KDNP Veszprém megyei szervezői feladatait is ellátom.

A 2019-es önkormányzati választáson a választópolgárok bizalmából a 11. választókerületnek (a Jeruzsálemhegynek, Temetőhegynek, Takácskertnek, Veszprémvölgynek és Csatárhegynek) az önkormányzati képviselője lettem.

Jelenleg a Közjóléti Bizottság elnöke, illetve a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság alelnöke vagyok.

Munkám során keresztény emberként, jó lélekkel és fiatalos dinamizmussal kívánom előmozdítani a körzet békés fejlődését.