Ugrás a fő tartalomhoz

Veszprémi jelkép- és névhasználat

Tájékoztatás veszprémi jelképek és a Veszprém név használatával kapcsolatos eljárásról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a veszprémi jelképek és Veszprém név használatáról szóló > 23/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 15–20. §-a rendelkezik a névhasználat feltételeiről és az engedélyezés szabályairól. A címer és logó használatról a rendelet 4–9. §-a rendelkezik. A használat engedélyezéséről a polgármester dönt.

A város nevének használatára irányuló kérelmet Veszprém Megyei Jogú Város polgármesterének címezve kell benyújtani.

A kérelemben meg kell jelölni:

– a kérelmező szervezet/személy nevét
– székhelyét/lakcímét
– a használat célját
– a használat tervezett időtartamát és formáját.

A kérelemhez csatolni szükséges

– a kérelmező szervezet létesítő okiratát, vagy annak tervezetét.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

– a címer vagy logó használatának célját, alkalmazásának módját
– a kiadvány, termék példányszámát vagy mennyiségét
– a terjesztés, vagy a forgalomba hozatal módját
– a címer vagy logó használatának kérelmezett időtartamát.

A kérelemhez csatolni kell

– a kérelmező szervezet létesítő okiratát, vagy annak tervezetét

– a címerrel, vagy logóval díszített kiadvány, termék grafikus ábrázolását tartalmazó papír alapú dokumentumot.

A névhasználatot, címer vagy logó használatot tervezőnek előzetes konzultációra van lehetősége, annak érdekében is, hogy a szabályszerű kérelem már lehetőleg olyan tartalmú legyen, ami a névhasználatot engedélyező döntést eredményezi. Az előzetes konzultációra e-mailen, telefonon vagy személyesen is sor kerülhet.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott szervek és személyek a bekezdésben meghatározott kivétellel elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban további információ elérhető itt >>

Az ügyben eljáró iroda:

VMJV Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati és Jogi Iroda,
Jogi és Közbeszerzési Csoport

Ügyintéző: 

Dr. Horváth Fruzsina csoportvezető
8200 Veszprém, Óváros tér 9. „A” épület 317. szoba
Telefon: +36 88/549-100 vagy +36 88/549-210, majd a mellék: #114
Mobil: +36 20/435-0803