Ugrás a fő tartalomhoz

Kádártai rendelő kialakítása

Eu Fejlesztesi Alap

A projekt címe: Kádártai rendelő kialakítása

A projekt azonosító száma:
TOP-6.6.1-16-VP1-2017-00002

A kedvezményezett neve: 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szerződött támogatás összege:  61 615 351 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt zárás időpontja: 2019. szeptember 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv Terület- és településfejlesztési Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása:

A „Kádártai rendelő kialakítása” projekt keretében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Kádárta városrészében a Győri u. 58. szám alatt egy funkcióját vesztett épületben kialakított orvosi rendelőben biztosítja a felnőtt és a gyermek háziorvosi ellátást a törvényi szabályzóknak minden szempontból megfelelően.

A 4/0052. felnőtt háziorvosi körzet lakosságát Dr. Moldoványiné Dr. Papp Judit Erzsébet háziorvos látja el, a 7. számú gyermek háziorvosi körzet lakosságát Petrócziné Dr. Magyar Benigna háziorvos látja el.

A projekt céljai, elvárt eredményei

A projekt átfogó célja az alapellátás fejlesztése volt. A 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról, illetve az EMMI 2015. áprilisi „Az egészségügyi alapellátás megerősítésének koncepciója” című dokumentuma kapuőri funkcióval nevesíti a háziorvosi szolgálatokat, kiemeli az alapellátás preventív szerepét, az alapellátás pillérei közt sorolja fel a háziorvosi, területi védőnői és iskola egészségügyi szolgálatokat.

A kapuőri szerep csak akkor biztosítható, ha a rendelések, tanácsadások infrastrukturális fejlesztése megtörténik – nemcsak a szabályzókban foglaltaknak, hanem a lakosság igényeinek és a korszerű ellátás feltételeinek megfelelően.

Jelen projekt specifikus célja a jogszabályoknak, egészségügyi szabályzóknak mindenben megfelelő, a lakossági igényeket kielégítő, korszerű, színvonalas infrastruktúrájú rendelő kialakítása Veszprém-Kádárta városrészben, melyben a felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás kap helyet.

Megvalósított célértékek: 2 db fejlesztett háziorvosi praxis, 1 db felújított rendelő és kiszolgáló helyiségei, illetve a jobb ellátásban részesülő lakosság (száma: 3418 fő), mely célértékek a Veszprém-Kádárta, Győri utca 58. szám alatti rendelő infrastrukturális fejlesztése, kialakítása révén vált elérhetővé.