Ugrás a fő tartalomhoz

Közgyűlési meghívó (2023.09.28.)

Közgyűlési meghívók - 2023.09.22.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-9/2023.

M E G H Í V Ó

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2023. szeptember 28-án (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

Napirend előtt:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirendi pontok:

 1. A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

  B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala takarítási feladataival kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

  C) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vagyonvédelmi és portaszolgálati feladataival kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

  D) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala higiéniai termékek beszerzésével kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

  E) Döntés a 2024. évi szünidei gyermekétkeztetés költségével kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

  F) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei bankszámla költségeinek előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásáról


  Előterjesztők: Porga Gyula polgármester [A), E), F) pont],
  dr. Dancs Judit jegyző [B), C), D) pont]
 2. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. I. félévi gazdálkodásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 37/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
  Előterjesztők: Porga Gyula polgármester, dr. Dancs Judit jegyző
 4. A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról és a választókerületi keretről szóló 145/2022. (V. 26.) közgyűlési határozat módosításáról

  B) Döntés a 2023. évi civil költségvetési keret pályázat kiírásának elfogadásáról


  Előterjesztők: Porga Gyula polgármester [az A) határozat vonatkozásában],
  dr. Hegedűs Barbara alpolgármester [a rendelet és a civil pályázat vonatkozásában],
  dr. Dancs Judit jegyző [a rendelet vonatkozásában]
 5. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprém város területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 59/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Veszprém város területén történő végrehajtásáról szóló 58/2006. (VI. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
  Előterjesztők: Porga Gyula polgármester, dr. Dancs Judit jegyző
 6. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
  Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
 7. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Ifjúsági Stratégiájának elfogadásáról
  Előterjesztő: dr. Hegedűs Barbara alpolgármester
 8. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város felülvizsgált TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
 9. Előzetes döntések Veszprém településrendezési tervének módosításáról
  Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész
 10. Döntés telepítési tanulmányterv és településrendezési szerződés jóváhagyásáról a Veszprém, Jutasi út 2358/24, 2358/25, 2358/26 hrsz.-ú (volt Veszprém 2358/9 hrsz.) ingatlanokat érintő településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 11. Döntés a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft. törzstőkéjének megemeléséről és tőketartalékba helyezésről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 12. Döntés a Swing-Swing Kft. alapító okiratának módosításáról, törzstőkéjének megemeléséről és tőketartalékba helyezésről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 13. A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi Petőfi Színház között létrejött közreműködői megállapodás módosításáról

  B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kabóca Bábszínház között létrejött közreműködői megállapodás módosításáról


  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 14. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. között kötendő, a 2023. évi központi költségvetési törvényben a „Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím” tekintetében biztosított támogatás átadásáról szóló megállapodásról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 15. Döntés a Regőczi Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 16. A) Döntés az Ultimátum Állatvédelmi Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról

  B) Döntés a Fehér Holló Vadmentő Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról

  C) Döntés az Otthont az Állatoknak Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról

  D) Döntés a „Pumi Veszprémi Állatmenhely” Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról


  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 17. Döntés az Alapítvány a Cukorbetegekért szervezettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 18. Döntés a Veszprém 130/A/1 hrsz.-ú és 130/A/2 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Toborzó utca 2. Társasházban lévő – önkormányzati ingatlanokat érintő elektromos rendszer teljesítmény bővítése, felújítása tárgyában megállapodás jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 19. Döntés a Veszprém 9258 hrsz.-ú – természetben a Veszprém-Gyulafirátót, Szőlőhegy és Haraszt utcák folytatásában található – ingatlan telekalakításának jóváhagyása tárgyában hozott 133/2023. (IV. 27.) közgyűlési határozat módosításáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 20. Döntés a Veszprém 2504 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Cserhát ltp. 11. szám alatti – „kivett középiskola” megnevezésű, a Lovassy László Gimnázium ingatlant érintő telekalakításról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 21. Döntés a Veszprém 6606/19 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Pápai út mellett található – ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti rendeltetési jellege megváltoztatásának kezdeményezéséről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 22. Döntés a Veszprém 0274/3 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Veszprémvölgyi utca végén, a Kiskuti Csárda mellett található – ingatlan végleges más célú hasznosításának kezdeményezéséről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 23. Döntés a Veszprém 4808 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Flórián utca 6. szám alatti – ingatlan tetőtér beépítéshez kapcsolódóan közterületi parkoló bővítése tárgyában megkötendő megállapodás jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 24. Döntés önkormányzati vagyonba tartozó, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala működésével kapcsolatos ingóságok ingyenes állami tulajdonba adásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 25. Döntés téli igazgatási szünet elrendeléséről Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 26. Döntés a 2024-2038. időszakra szóló, a veszprémi víziközmű rendszer fejlesztésére vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
  Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
 27. Döntés Veszprém város közigazgatási területén működő, kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről
  Előterjesztő: dr. Hegedűs Barbara alpolgármester
 28. Előzetes vélemény a Veszprém I/5. számú körzet körzeti megbízotti létszámhelyének kinevezéssel történő betöltéséről
  Előterjesztő: Pálinkás Roland, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke
 29. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 30. Döntés a Kabóca Bábszínház igazgatójának megbízásáról (zárt ülés)
  Előterjesztő: dr. Hegedűs Barbara alpolgármester
 31. Döntés Cholnoky-emlékdíj adományozásáról (zárt ülés)
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Veszprém, 2023. szeptember 22.

Porga Gyula
polgármester


ondemand_video
Veszprém Televízió – Önkormányzati Krónika

A havonta jelentkező Önkormányzati Krónika című magazinműsor a képviselőtestület munkáját, döntéseit mutatja be. A műsor jeltolmácsolással kerül közvetítésre.

mic
Közgyűlési hanganyag

Napirendenkénti, ill. felszólalásonkénti pozicionálási és letöltési lehetőséggel