Ugrás a fő tartalomhoz

Közgyűlési meghívó (2023.11.16.)

Közgyűlési meghívók - 2023.11.15.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-11/2023.

M E G H Í V Ó

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2023. november 16-án (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

Napirend előtt:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirendi pontok:

 1. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: dr. Hegedűs Barbara alpolgármester
 2. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a korlátozott forgalmú övezet behajtási rendjének szabályozásáról szóló 29/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
  Előterjesztők: dr. Hegedűs Barbara alpolgármester, dr. Dancs Judit jegyző
 3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes kérdéseiről szóló 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: dr. Hegedűs Barbara alpolgármester
 4. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész
 5. Előzetes döntés Veszprém településrendezési tervének módosításáról
  Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész
 6. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról
  Előterjesztő: dr. Hegedűs Barbara alpolgármester
 7. Döntés a Zöld Busz Program keretében történő pályázatok benyújtásáról és a 2025. évi előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 8. Döntés az önkormányzati tulajdonú Veszprém 3291/A/184 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Stromfeld Aurél utca 9/F. szám alatt lévő – ingatlanon az AutiSpektrum Egyesület által pályázati forrásból megvalósítandó beruházással kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 9. Döntés az FCV Sportszervező Kft.-vel megkötendő megállapodás jóváhagyásáról a Veszprém 3057/90 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Március 15. utcában található – ingatlanon lévő sportcsarnok funkciójú épület fejlesztésével kapcsolatban
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 10. Döntés a Veszprém 3044 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Aradi vértanúk utcában található – ingatlanon az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás beruházásában megvalósított hulladékudvar használatára megkötendő haszonkölcsön szerződés jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 11. Döntés a Veszprém 0213/102 hrsz.-ú és 0213/157 hrsz.-ú – természetben a Veszprém Aréna mögött található – „kivett helyi közút” megnevezésű ingatlanok telekalakításának jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 12. Döntés a kiemelt fesztiválok körének meghatározásáról
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 13. Döntés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
  Előterjesztő: dr. Dancs Judit jegyző
 14. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Veszprém, 2023. november 10.

Porga Gyula
polgármester


ondemand_video
Veszprém Televízió – Önkormányzati Krónika

A havonta jelentkező Önkormányzati Krónika című magazinműsor a képviselőtestület munkáját, döntéseit mutatja be. A műsor jeltolmácsolással kerül közvetítésre.

mic
Közgyűlési hanganyag

Napirendenkénti, ill. felszólalásonkénti pozicionálási és letöltési lehetőséggel