Ugrás a fő tartalomhoz

Napirendi pontok (2021.04.29.)

Közgyűlési meghívók - 2021.04.29.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-17/2021.

NAPIRENDI PONTOK (2021.04.29.)

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a döntést a polgármester hozhatja meg
.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2020. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

2. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
Előterjesztők: Porga Gyula polgármester, dr. Dancs Judit jegyző

4. Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész

5. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda intézményvezetőjének megbízásáról
Előterjesztő: Sótonyi Mónika a Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottság elnöke

6. Döntés társberuházói megállapodás jóváhagyásáról a Jéglovagok Korlátolt Felelősségű Társasággal a jégcsarnok megközelítését szolgáló út építése tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

7. Döntés a Jutasi úti Sportközpont haszonkölcsön szerződésen alapuló használatáról, valamint a tárggyal kapcsolatban hozott 16/2021. (I. 29.) és 17/2021. (I. 29.) közgyűlési határozat visszavonásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

8. Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő Veszprém 5007/17 és 5007/24 helyrajzi számú ingatlanon az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. javára történő hírközlési használati jog alapításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

9. Döntés a Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely igazgatói munkakörének betöltésére pályázat kiírásáról (Közjóléti Bizottság saját hatáskörű döntése)
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

10. Döntés az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2020. évi szakmai beszámolójának és a 2021. évi munkatervének jóváhagyásáról (Közjóléti Bizottság saját hatáskörű döntése)
Előterjesztő: dr. Baranyai Tamás igazgató

11. Döntés a Laczkó Dezső Múzeum 2020. évi szakmai beszámolójának és a 2021. évi munkatervének jóváhagyásáról (Közjóléti Bizottság saját hatáskörű döntése)
Előterjesztő: Péterváry-Szanyi Brigitta igazgató

12. Döntés a 2021. évi sporttámogatások felosztásáról (Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottság saját hatáskörű döntése)
Előterjesztő: Sótonyi Mónika a Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottság elnöke

13. Döntés a Veszprém 4642 helyrajzi számú – természetben a Veszprém, Muskátli utca alatti – ingatlan telekalakításáról (Tulajdonosi Bizottság saját hatáskörű döntése)
Előterjesztő: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

14. Döntés a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról (Tulajdonosi Bizottság saját hatáskörű döntése)
Előterjesztő: Zalavári Eszter ügyvezető igazgató

15. Döntés a Swing-Swing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról (Tulajdonosi Bizottság saját hatáskörű döntése)
Előterjesztő: Bélafi László ügyvezető igazgató

16.
A) Döntés a „VeszprémFest” kiemelt fesztivál 2021. évi támogatási szerződésének jóváhagyásáról
B) Döntés „A Tánc Fesztiválja” kiemelt fesztivál 2021. évi támogatási szerződésének jóváhagyásáról
C) Döntés a „Veszprémi Utcazene Fesztivál” kiemelt fesztivál 2021. évi támogatási szerződésének jóváhagyásáról
D) Döntés az „Auer Lipót Nemzetközi Hegedűfesztivál” kiemelt fesztivál 2021. évi támogatási szerződésének jóváhagyásáról (Városstratégiai és Városmarketing Bizottság saját hatáskörű döntése)
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

17. Előzetes vélemény a nem önkormányzati tulajdonban lévő Veszprém 6769/2 helyrajzi számú – természetben a Veszprém, Ciklámen utca alatti – ingatlanon az Önkormányzat javára történő szolgalmi jog alapításához (Városstratégiai és Városmarketing Bizottság saját hatáskörű döntése)
Előterjesztő: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

18. Döntés a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról (a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság saját hatáskörű döntése)
Előterjesztő: Zalavári Eszter ügyvezető igazgató

19. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül működő polgárőr egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról (Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság saját hatáskörű döntése)
Előterjesztő: Pálinkás Roland a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke

20. Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. kegyeleti közszolgáltatás, városüzemeltetési, köztisztasági, valamint intézményüzemeltetési közfeladat keretében a 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: dr. Temesvári Balázs vezérigazgató „VKSZ” Zrt.

21. Döntés a „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány pszichiátriai betegek nappali ellátása feladat keretében a 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Balczár Lajos elnök

22. Döntés a „TÁMASZ 2” Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft. időskorúak tartós bentlakásos ellátása feladat keretében a 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Kovács Zoltán ügyvezető igazgató

23. Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Veszprémi Támogató Szolgálat 2020. évi feladatainak teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Kozma Imre elnök

24. Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület hajléktalan-ellátást biztosító Befogadás Háza 2020. évi feladatainak teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Kozma Imre elnök

25. Tájékoztató a Veszprémi Petőfi Színház 2021/2022-es évadtervéről (Közjóléti Bizottság saját hatáskörű döntése)
Előterjesztő: Oberfrank Pál igazgató

26. Tájékoztató a Kabóca Bábszínház 2021/2022-es évadtervéről (Közjóléti Bizottság saját hatáskörű döntése)
Előterjesztő: Szőke Kavinszki András igazgató

27. Tájékoztató a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 2020. évi jelzőrendszeri tapasztalatairól (Közjóléti Bizottság saját hatáskörű döntése)
Előterjesztő: Horváthné Kecskés Diána intézményvezető

28. Átláthatósági biztos éves tájékoztatója
Előterjesztő: Hartmann Ferenc átláthatósági biztos

29. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

30. Döntés Gizella-díj adományozásáról (zárt ülési anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

31. Döntés Pro Civitate-díj adományozásáról (zárt ülési anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

32. Döntés Ranolder-díj adományozásáról (zárt ülési anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Sótonyi Mónika a Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottság elnöke

33. Döntés a 2021. évben az érettségi vagy szakmai vizsgát tevők részére arcmaszk és kézfertőtlenítő biztosításáról, továbbá az érettségi és szakmai vizsgák idejére a menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás térítésmentes igénybevételéről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Veszprém, 2021. április 29.

Porga Gyula
polgármester