Ugrás a fő tartalomhoz

I/2. Településkép-védelmi szakmai konzultáció

A 2016 júliusában hatályba lépett, „a településkép védelméről” szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleteként „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet  (továbbiakban: kormányrendelet) módosult előírásai a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezte.

A törvény és a módosított kormányrendelet lehetővé tette, hogy településkép-védelmi szakmai konzultáció kerülhessen lefolytatásra a településképi követelményekről.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a fentiek alapján megalkotta „a településkép védelméről” szóló, 23/2017. (IX.28.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: TKR), melynek célja, hogy a város településképi,- műemléki,- építészeti,- illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében – az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és nem kötött egyes építési munkákkal kapcsolatban – a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények minél szélesebb körben érvényesítésre jussanak.

Településkép-védelmi szakmai konzultációt kötelező kérni:

  • településképi véleményezési ügyekben – kivéve a Tervtanácsi véleményezéssel érintett eseteket
  • településképi bejelentési ügyekben és
  • közterületi zöldfelületeket érintő beavatkozásoknál
  • Étv. 33/A. § szerinti egyszerű bejelentési eljárás esetén
  • rendeltetésmód, rendeltetési egységek számának változtatása esetén.

Amennyiben nem biztos abban, hogy kell-e településképi szakmai konzultációt lefolytatnia a tervezett tevékenységével kapcsolatosan kérjük, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

A településkép-védelmi szakmai konzultáció előzetesen egyeztetett időpontban történik, amelyhez a kérelmező, építtető által aláírt, TKR 5. számú melléklete szerinti (településképi szakmai konzultáció iránti kérelem) formanyomtatványt kell benyújtani.

A szakmai konzultációról jegyzőkönyv készül, melynek megállapításai a későbbiekre nézve irányadóak mind a két fél számára.

Igénybe veheti: bármely természetes vagy jogi személy

Az ügyet intéző szervezeti egység: 

Főépítészi Önálló Csoport >>
8200 Veszprém, Óváros tér 9. 210. iroda

Felvilágosítás kérhető:

Schoderbeck Éva
Telefon: +36 88/549 100, mellék: #261
e-mail: esch@gov.veszprem.hu

Horváth Gáborné
Telefon: +36 88/549 100, mellék: #266
e-mail: horvath.gaborne@gov.veszprem.hu

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 8.00–16.00 óráig.

Ügyintézés díja: az eljárás díj- és illetékmentes.

Az aláírt kérelem benyújtásának lehetséges módjai:

foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mailcímre megküldve

– 8210 Veszprém Pf. 1042 címre levélben megküldve

– hétfőn és szerdán személyesen a Veszprém, Óváros tér 9. 210 irodában

Kapcsolódó jogszabályok:


Letölthető dokumentumok: