Ugrás a fő tartalomhoz

URBACT IV – BiodiverCity

Közösségi alapú megoldások a városi biológiai sokféleség megőrzésére és növelésére

Urbact Iv Logo

A kezelendő szakpolitikai kihívás

Az urbanizáció egyszerre jelent kihívást és lehetőséget az ökoszisztéma-szolgáltatások globális kezelésében. Egyrészt a városi zöldfelületek – a parkoktól és kertektől kezdve a zöld tetőkön át a természetes vagy félig természetes élőhelyekig – számos előnnyel járnak. Fontos élőhelyet biztosítanak többek között a madarak és a beporzók számára, segítenek csökkenteni a levegő-, víz- és zajszennyezést és védelmet nyújtanak az áradások, aszályok és hőhullámok ellen.

A működő városi ökoszisztémák fenntartása jelentősen javíthatja a lakók egészségét és jólétét, és hozzájárulhat az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az ahhoz való alkalmazkodáshoz. Ezen túlmenően a városok egyedülálló lehetőségeket és potenciált kínálnak a fenntartható jövővel kapcsolatos tanulásra és oktatásra, az innovációk és megoldási módok létrehozására, ezért vezető szerepet szükséges betölteniük a fenntartható fejlődésben.

Másrészt, bár egyes városi zöldterületek védelme nőtt, a zöldterületek gyakran veszítenek a földterületekért folytatott versenyben, mivel a városokban élő lakosság aránya folyamatosan növekszik. Ezért a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások sikeres kezelésének többszintűnek és több ágazatot érintőnek kell lennie, valamint több érdekelt fél bevonásán kell alapulnia.

A projekt célja és várt eredményei

A projektben résztvevő városok – URBACT helyi munkacsoportok segítségével – a közösség bevonásán alapuló módszereket dolgoznak ki a városi biológiai sokféleség és a kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésére, mérésére és nyomon követésére, ezzel elősegítve a városi biodiverzitás megőrzését és növelését.

A BiodiverCity projekt partnervárosai a projekt során támogatják a helyi közösségeket, hogy képessé váljanak természetalapú megoldások tervezésére, a városlakók környezetbarát magatartásának ösztönzésére és Városi Zöldítési Tervek elkészítésére, hozzájárulva ezzel az EU Biodiverzitási Stratégiájának megvalósításához.

A projekt egyik fő kimenete Veszprémben egy városi szintű, Integrált Cselekvési Terv lesz, amelynek kialakításában a helyi URBACT munkacsoport aktív részvétele, a projekt során megismerendő nemzetközi jógyakorlatok és konzultációk fontos szerepet játszanak. Veszprém célja továbbá, hogy a Cselekvési Terv a Fenntartható Fejlődési Célok figyelembevételével, lokalizálásával valósuljon meg, felhasználva a Globális Célok a Városokért című URBACT III projekt tapasztalatait.

További cél az Integrált Cselekvési Terv összekapcsolása Veszprém Zöldfelület Stratégiájával és más releváns városi stratégiákkal. A projekt várt eredménye az érintettek szorosabb együttműködése a projekt során aktívan működő URBACT helyi munkacsoport keretei között és a városi lakosság bevonása által, a városi érintett stratégiák szorosabb összekapcsolása, valamint a városi biodiverzitás és ökoszisztéma-szolgáltatások hatékony mérése, értékelése és nyomon követése.

Projektpartnerek az URBACT IV Integrált Akciótervezési Hálózatban:

  • Vezető partner: Dunaújváros Önkormányzata.
  • Partnerek: Veszprém mellett Vratsa (Bulgária); Poljcane (Szlovénia); Cieza (Spanyolország); Sienna (Olaszország); Limerick (Írország); Den Bosch (Hollandia); Sarajevo (Bosznia-Hercegovina) és szakmai partnerként Portugáliából a Landscape Laboratory.

A projekt időtartama: 31 hónap
A projekt megvalósítási időszaka: 2023. június 1. – 2025. december 31.
Összköltségvetés:
850 000 euró (amelynek 71,54%-a Uniós forrás (ERFA és IPA), 28,46%-a pedig önerő)
Veszprém Megyei Jogú Város költségvetése:
65 823 euró (amelynek 80%-a Uniós forrás (ERFA), 20%-a pedig önerő)

Bővebb információ:

A projekt szakmai tartalma

1. fázis: diagnózis és vízió meghatározása, helyi munkacsoport felállítása (6 hónap): a kiinduló helyzet felmérése és rögzítése a résztvevő városokban, az ifjúsági munkához kapcsolódó célok feltérképezésére és összehangolására összpontosít mindegyik város, valamint meghatározza a jövő prioritásait és célkitűzéseit a helyi viszonyokra adaptálva. A város ezt a hálózati vezető szakértő támogatásával és a városokban létrehozott URBACT helyi munkacsoport aktív részvételével valósítja meg. A vezető szakértő személyesen találkozik a témában helyi érintett fő szervezetek képviselőivel, helyi döntéshozókkal.

2. fázis: akciótervezés és az indikátorok véglegesítése (12 hónap): Ez a szakasz arra összpontosít, hogy támogassa a partnervárosokat az Integrált Cselekvési Tervük konkrét összeállításában. A vezető szakértő és az URBACT módszertan alkalmazásával, a helyi munkacsoport szereplői közösen megtervezik a konkrét cselekvések lépéseit, egyes kisléptékű intézkedési terveket pedig tesztelnek.

3. fázis: a megvalósítás előkészítése (9 hónap): a tesztelésből tanultak beépítése a Cselekvési Tervbe, az egyes intézkedések megvalósításához szükséges források meghatározása, a városhálózat keretei között egymás Cselekvési Terveinek szakértői véleményezése.

4. fázis: finálé (4 hónap): Az Integrált Cselekvési Tervek véglegesítése. Az eredmények megünneplése és megosztása, a városhálózat záró találkozói és disszeminációs eseményei.

A projekt várható kimenetei

Helyi kimenetek: Urbact helyi munkacsoport megalakítása, helyi hiány- és hatáselemzés, helyi munkaterv (roadmap), helyi Integrált Cselekvési Terv (a végrehajtandó intézkedéseket meghatározó dokumentum: tervezett ütemezés, felelősségi körök, becsült költségek, várható finanszírozási források, nyomon követési mutatók és kockázatértékelés), a terv egy vagy több kisléptékű intézkedésének tesztelése.

Hálózati szintű kimenetek: A nemzetközi városhálózat összes eredményét rögzítő végleges anyagok, amelyek a transznacionális tapasztalatok alapján a leglényegesebb kimenetekre támaszkodnak.

Az URBACT támogatási keret angol nyelvű honlapja itt >>

Vissza az oldal tetejére >>