Ugrás a fő tartalomhoz

Építményadó

Adóköteles Veszprém Megyei Jogú Város illetékességi területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló építmény.

Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetve hasznosításától függetlenül.

Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában lévő és életvitelszerű lakhatást biztosító lakás, amely után az Ör. magánszemélyek kommunális adójáról szóló alcím alapján kell helyi adót fizetni. A mentesség feltétele továbbá, hogy a lakás sem egészben, sem részben egyéb szálláshely-szolgáltatás céljára nem hasznosított.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik (pl. bontás, megsemmisülés) az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Az adó mértékét a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi adókról szóló rendelete tartalmazza.

Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Az önkormányzati adóhatóság az éves építményadót az adózó adatbejelentése alapján, kivetés útján, határozatban állapítja meg.

Benyújtó személye:

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja:

Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (letölthető a nyomtatványok címszó alatt).  A kitöltött adatbejelentés benyújtható postai úton, személyesen az ügyfélszolgálaton, valamint az „e-Papír” (nyitólap:  https://epapir.gov.hu) szolgáltatáson keresztül.

Az Elektronikus Önkormányzat Portál nyitólap itt >>  az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, adatbejelentéseiket, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott adatbejelentéseiket megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.

Ügyfélkapus regisztrációval – KAÜ azonosítást követően – az adatbejelentés (ASP-ADO-031 számú „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” iForm típusú űrlap) elektronikusan benyújtható.

A gazdálkodó szervezetek, az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, valamint az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

Az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el.

A gazdálkodó szervezetek számára kötelező a Cégkapu használata. Az egyéni vállalkozók és az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett természetes személyek az elektronikus kapcsolattartást a KÜNY (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás) tárhelyükön keresztül kötelesek lebonyolítani.

Azon ügyfelek – akik elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek – szabadon határozhatják meg (rendelkezhetnek arról), hogy az adóhatóság számukra elektronikus úton a KÜNY tárhelyükre dokumentumot küldjön.

A Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató elérhető itt >>

Eljárás díja: Építményadó adatbejelentő benyújtása díj- és illetékmentes.

Ügyintézési idő:

Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Az ügyet intéző iroda:

VMJV. Polgármesteri Hivatal Adóiroda
8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

Ügyfélszolgálat nyitvatartása a földszinten:

hétfőn:       7.30-tól 14.00 óráig
szerdán:    7.30-tól 16.00 óráig

Felvilágosítás és időpontegyeztetés

Az ügyintézés az adózó nevének kezdőbetűje szerint, az alábbi beosztás alapján: 

(Eplény adóügyeinek intézése is a lenti, betű szerinti beosztás szerint történik.)

Gecsei Zsófia
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #356 – zsgecsei@gov.veszprem.hu
F,G,GY,H,J,L.


Horváth Veronika
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #368 – vhorvath@gov.veszprem.hu
SZ,T,TY,U,Ü,V,W,X,Y,Z,ZS.


Simonné Menczel Tímea
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #366  –  tmenczel@gov.veszprem.hu
A,Á,B,C,CS,D,E,É,I,


Horváth Judit
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #359  –  horvath.judit@gov.veszprem.hu
K,M,O,Ó,Ö,Ő.


Kis Tímea
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #239 –  kis.timea@gov.veszprem.hu
N,NY,P,Q,R,S


Építményadó beszedési számlaszáma: 11748007-15430001-02440000


Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:


Letölthető nyomtatványok:

Tájékoztató a vállalkozók kötelező elektronikus ügyintézéséről

Eplényi nyomtatványok letöltése itt >>

(A dokumentum típusa ablakban a „helyi adó nyomtatványok” kiválasztásával!)

Vissza az oldal tetejére >>