Polgármesteri Hivatal

Tisztségviselők és szervezeti egységek

A Polgármesteri Hivatal a Közgyűlés és a törvény által rá rótt feladatokat a különböző szakmai kritériumoknak megfelelő tisztségviselői és szervezeti egységei által látja el. Az irodák szakemberei előkészítik az önkormányzati közgyűlések és bizottsági ülések munkáját, végrehajtják a törvények és önkormányzati rendeletek előírásait, illetve ellenőrzik azok betartását.

A Polgármesteri Hivatal választott tisztségviselői

 • Polgármester
 • Alpolgármesterek 

A Polgármesteri Hivatal szakmai vezetői

 • Jegyző
 • Aljegyző
 • Irodavezetők 

A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei

 • Adóiroda
 • Belső Ellenőrzési Iroda
 • Közigazgatási Iroda
 • Közjóléti Iroda
 • Önkormányzati Iroda
 • Pénzügyi Iroda 
 • Polgármesteri Kabinetiroda
 • Stratégiai Iroda
 • Városfejlesztési Iroda
 • Városüzemeltetési Iroda 

Központi Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje:

 • hétfőn, kedden és csütörtökön 7.30-tól 16.00 óráig
 • szerdán 7.30-tól 17.30 óráig
 • pénteken 7.30-tól 13.30 óráig.

Hivatalok elérhetősége itt >>

 

(Nagyobb méret a képre kattintva)   

Szervezeti és Működési Szabályzat

icon VMJV Polgármesteri Hivatal SzMSz (2020.03.01.) (316.5 kB)

(Az SzMSz irodánkénti bontása megtalálható az irodák oldalán is.)

 
A Polgármesteri Hivatal valamennyi irodája ellátja az alábbi feladatokat:

13.1. biztosítja a tevékenységi körébe tartozó döntések honlapon történő megjelenítését

13.2. biztosítja a tevékenységi körébe tartozó, jogszabály által előírt statisztikai adatszolgáltatást

13.3. tevékenységi körével kapcsolatosan az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer karbantartásáról gondoskodik

13.4. közreműködik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott adatok honlapon történő nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos feladatok ellátásában

13.5. közreműködik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott közérdekű adatok megismerése iránti kérelmekkel kapcsolatos-, valamint a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti ügyek intézésében

13.6. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény hatálya alá tartozó pályázatokról adatot szolgáltat a Stratégiai Iroda felé

13.7. az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelet alapján a támogatási tervezet előzetes bejelentéséhez megküldi a szükséges adatokat a miniszternek. A csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási szerződéseket megküldi a Belső Ellenőrzési Iroda részére

13.8. az önkormányzati társulás Társulási Tanácsa, egyéb testülete, a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete döntéseinek előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatban; továbbá a testületek munkaszervezetének feladatkörében ellátja mindazokat a feladatokat, amely a szervezeti egység részletes feladatjegyzéke szerint a szervezeti egység feladatkörébe tartozik

13.9. Eplény községet érintően ellátja mindazokat a feladatokat, amely a szervezeti egység részletes feladatjegyzéke szerint a szervezeti egység feladatkörébe tartozik

13.10. a polgármesteri és jegyzői utasításnak megfelelően – a szervezeti egység részletes feladatjegyzéke szerinti feladatellátás körében – ellátja a szerződésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási feladatokat.

 

 

Kapcsolat

  Polgármesteri Hivatal
     8200 Veszprém,
     Óváros tér 9.
  Ügyfélfogadás:
     Hétfőn és szerdán
     7.30–16.00 óráig
  Telefon:
     (88) 549-210, 549-100
     Zöld szám (24 órás): 
     (88) 401-104
  E-mail:
     vmjv@gov.veszprem.hu

  Adatvédelmi tisztviselő (DPO):

     T. Kiss Csaba
     Telefon: (88) 549-107
     tkiss.csaba@gov.veszprem.hu

  Sajtószóvivő:
     Káposztás Vivien
     Telefon: (88) 549-236
     (30) 690-4323
     kaposztas.vivien@
     gov.veszprem.hu

  Marketing és PR:
     Jakab Ibolya
     Telefon: (30) 630-4579
     ijakab@gov.veszprem.hu

  Portálszerkesztő:
     Jokesz Antal
     Telefon: (30) 9474-115
     antal.jokesz@gmail.com