Stratégiai Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

hétfőn és szerdán: 7.30-tól 16.00 óráig.

Stratégiai iroda munkatársai

Név
Munkakör
Szoba
Központi_szám:
+36 88 549 100
majd a mellék:
Dr. Józsa Tamás
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
irodavezető, kabinetfőnök
205
#224
 
 
 
 
 
 Eu-s és Hazai Projektkoordinációs csoport 
Szajkó Viktória
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
105/A
#284
Kovács Anikó
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
106
#179
Lakner Gabriella
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
108
#186
Horváth Éva
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
106
#214
Nagyvári-Balta Adrienn
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
108
#218
Deák-Sipos Anikó
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
 
#186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vagyongazdálkodási csoport
Dr. Kónya Norbert
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
315
#193
Csősziné Solti Zsuzsanna
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
vagyongazdálkodási
referens
316
#110
Hetyeiné Bors Ildikó
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
vagyongazdálkodási
referens
316
#110
Magyar Izabella
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
vagyongazdálkodási
referens
311
#233
 
 
 
 
 
 EKF és Nemzetközi Projektkoordinációs csoport
(Szabadság tér 15. "B" szárny fsz.)
Név
Munkakör
Központi_szám:
+36 88 549 100
majd a mellék:
Szent-Iványi Nóra
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
#271
Antal Tamás
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
#320
Kanicska Szonja
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
#386
Kiss Renáta
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
#373
Knauer Anna
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
#277
Mórocza-Tavas Eszter
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
megbízott
#372
Török Ágnes
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor_____
#248
 
12.8. Stratégiai Iroda feladatköre (SZMSZ)

12.8.1.   ellátja a feladatkör szerinti Minisztérium és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak Területi és Településfejlesztési Operatív Program 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtásáról szóló megállapodás program végrehajtási (programmenedzsment) feladatait,

12.8.2.   döntéshozatalra előkészíti az európai uniós pályázatokat, koordinálja a Hivatal más szervezeti egységeinek ehhez kapcsolódó tevékenységét,

12.8.3.   koordinálja a nyertes európai uniós pályázatok végrehajtását, elszámolását, utánkövetését,

12.8.4.   ellátja a pályázatok projekt- menedzsmenti feladatait,

12.8.5.   közreműködik az önkormányzatok intézményeinek európai uniós pályázati tevékenységében, ellátja az önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt érintően a pályázati lehetőségek felderítését,

12.8.6.   előkészíti az érintett szervezeti egységekkel közösen a városfejlesztési stratégiát, szervezi annak végrehajtását, gondoskodik a programok egyeztetéséről,

12.8.7.   gondoskodik a külső támogatásból megvalósuló fejlesztésekkel összefüggésben - a Városfejlesztési Irodával közösen - a kijelölt közreműködő szervezetekkel történő kapcsolattartásról, önkormányzati döntés alapján az önkormányzatok képviseletét ellátja,

12.8.8.   a települések lakói és az önszerveződő közösségek, szervezetek pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos észrevételeit regisztrálja, összesíti,

12.8.9.    ellátja a Tulajdonosi Bizottság, Városstratégiai és Városmarketing Bizottság működésével kapcsolatos referensi feladatokat,

12.8.10.   ellátja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos vagyonkezelő ügyintézői feladatokat,

12.8.11.   közreműködik az önkormányzatok gazdasági programjának, közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének, és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében az éves vagyongazdálkodási irányelvek megalkotásának előkészítésében,

12.8.12.   ellátja vagy koordinálja az önkormányzati ingatlanok hasznosításával, értékesítésével kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását; ellátja a termőföld művelési ágú, vagy művelés alól kivett ingatlanok „kiskert” céljára történő bérbeadásával kapcsolatos döntések előkészítését,

12.8.13.   közreműködik Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal jogi képviseletének ellátásában az önkormányzat ingó- és ingatlanvagyonát érintő ügyekben; ezen feladatok ellátása érdekében együttműködik a Polgármesteri Hivatal feladatköre szerint érintett szervezeti egységével és segíti jogi munkáját,

12.8.14.   ellátja a Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi felelősének feladatait,

12.8.15.   az építtető vagy az építési hatóság megkeresésére önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában – a Városüzemeltetési Iroda, Városfejlesztési Iroda és a főépítész véleményének kikérése után – előkészíti a polgármester tulajdonosi nyilatkozatának megtételével kapcsolatos döntést, előkészíti az önkormányzatok ingó-, ingatlanvagyonára vonatkozóan a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntést,

12.8.16.   közreműködik a Városfejlesztési Iroda lebonyolításában megvalósuló felújítások, beruházások végrehajtásának előkészítésében, végrehajtásában, amennyiben azokban pályázati források igénybevételére kerül sor,

12.8.17.   együttműködik a településfejlesztési koncepció és településrendezési tervek előkészítése során a Városfejlesztési Irodával,

12.8.18.  közreműködik az önkormányzatok hosszú távú vagyongazdálkodási elképzelései és a befektetés-ösztönzési koncepciói előkészítésében és végrehajtásában, továbbá Veszprém Megyei Jogú Város integrált városfejlesztési stratégiája és az ágazati koncepciók és stratégiák megalkotásában, összehangolásában és a megvalósulásuk nyomon követésében,

12.8.19.   ellátja az önkormányzatok befektetés-ösztönzési tevékenységét és kapcsolatot tart a fontosabb gazdasági szereplőkkel és érdekképviseleteikkel,

12.8.20.   ellátja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott adatok honlapon történő nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos szervezési feladatokat, és ellenőrzi az irodai szintű szervezeti egységek kötelezettségeinek teljesítését,

12.8.21.   ellátja a Tulajdonosi Bizottság által tárgyalt előterjesztések törvényességi vizsgálatát, kivéve, ha a jegyző az érintett előterjesztés törvényességi vizsgálatának elvégzéséről eltérő döntést hoz,

12.8.22.   koordinálja az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásával, a bérleti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos döntések előkészítését, ellátja a nem önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlőkijelölésével kapcsolatos döntések előkészítését, a tulajdonossal kötött megállapodás alapján, koordinálja az önkormányzati tulajdonú munkásszálló hasznosítását,

12.8.23.   az Önkormányzat által vagyonkezelésbe vett ingatlanok tekintetében eljár a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében,

12.8.24.   ellátja a Modern Városok Programban és az ELENA projektben való önkormányzati részvétellel megvalósuló fejlesztési beruházások előkészítését, szerződéskötését, beszámolók készítését, pénzügyi elszámolások készítését,

12.8.25.   ellátja a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatban az egyes támogatási igényekhez tartozó dokumentáció összeállítását, a támogatói okirat, támogatási szerződés előkészítésével  kapcsolatos hivatali feladatokat, a kötelezettségvállalás előkészítésével  kapcsolatos hivatali feladatokat; a projektmegvalósítással összefüggő elszámolási és beszámolási dokumentáció összeállítását, benyújtását, kapcsolatot tart és együttműködik a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. munkatársaival, ellátja az EKF 2023 Munkacsoport titkársági feladatait, valamint az infrastruktúra fejlesztési feladatok koordinációját.

12.8.26.   koordinálja a költségvetésben jóváhagyott, a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos fejlesztések végrehajtását, amelyek végrehajtása során a Veszprém 2030. Kft. kerül bevonásra.