Ugrás a fő tartalomhoz

Lakossági bevonás és tájékoztatás, felvezető programok

Ekf Vkek Lila

A projekt címe: A lakosság bevonását célzó, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos felvezető program- és tájékoztató kampány megvalósítása Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezésében.

A projekt azonosítószáma: ET-MUV/1-2021/4046

Kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 380. 582. 000 Ft

Megvalósítás időszaka: 2021. január 1 – 2022. március 31.

A támogatás mértéke %-ban: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretein belül a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozathoz illeszkedve, kulturális és művészeti programok valósultak meg, a kulturális-turisztikai brand erősítésével és a helyi identitás fókuszba emelésével. Veszprém Megyei Jogú Város motivációja a helyi rendezvények, programok megvalósításához a helyi közösség megerősítésének támogatása volt, továbbá, hogy a programokon lehetőség nyílt az Európa Kulturális Fővárosa program bemutatására a lakosság részére. Olyan programok valósultak meg, melyek erősítik a helyi lakosság EKF2023 program iránti elkötelezettségét, és növelik a programokba történő aktív részvételt.

A projekt célcsoportjai: Veszprém város lakossága – a családok, gyermekek, aktív korúak, a fiatalok és az idősebb generáció tagjai, és a Veszprémbe látogató belföldi és külföldi turisták voltak.

EKF kulturális felvezető programok és események

A kulturális együttesek különböző helyi célcsoportokat szólítanak meg és főleg a kistérségi közönséggel rendelkeznek, beágyazottságuk helyben megalapozott, és stabil követői bázissal és a közönséggel bírnak. A cél, hogy minden helyben jól ismert és bevezetett, stabil közönséggel rendelkező helyi művészcsoport és együttes előadásán és fellépésein beazonosítható módon megjelenjen az EKF 2023 programsorozatra való felkészülés és az azzal kapcsolatos tevékenység láthatóvá váljon.

  • Sziveri Intézet: Felolvasási estek, irodalmi találkozók szervezése, lebonyolítása, valamint a határon túli művészetek megjelenése, megismertetése.
  • Kiemelt művészeti együttesek támogatása a 2021-ben megrendezésre kerülő műsorszámaik előkészítésére és a fellépésekre vonatkozóan, amelyek célja a 2023-as EKF évre való felkészülés támogatása
  • Kiemelt városi rendezvények: A város legfontosabb nagyrendezvényeinek (Nemzeti ünnepeink, Költészet Napja, Városi Gyereknap, Gizella Napok, Szt.Mihály Nap, Illatos Advent és a Városi Szilveszter) megszervezése az EKF-re történő felkészülés jegyében. A Veszprémi Programiroda Kft. vállalt kötelezettségei a rendezvények megszervezése, lebonyolítása, közönségszervezés, sajtókommunikáció.
  • Nemzetközi találkozók: Az év során 3-10 alkalommal nemzetközi partnerek bevonása, valamint az EKF program keretében közös projektek megvalósítása érdekében összehívott találkozók, illetve a nemzetközi partnerek ezen célból történő felkeresése (testvérvárosi találkozók, partnervárosi találkozók, ifjúsági találkozók, nemzetközi konferenciák és workshopok, nagyköveti látogatások) megvalósítása.
  • A helyi, megyei és régiós népzenei és néptánc hagyományok megörökítése, továbbvitele az EKF fő programjaként. A hagyományőrző egyesületek a programjaik megvalósításához és a közönségkapcsolatokat erősítő találkozók megszervezéséhez programfejlesztési támogatásban részesültek.
  • Pannon Várszínház támogatása, mely minden évadban 3-5 nagyszínpadi produkcióval lép színpadra az EKF cím viselésére való felkészülés jegyében.
  • A Filharmónia koncertek programkínálat kiemelt EKF cél, így az EKF előkészítésébe történő bevonás lehetősége a Filharmónia által szervezett bérletes koncertekkel biztosított. A Filharmónia a TérZene programjának támogatása igyekszik az emberekhez közel vinni, ezzel is népszerűsítve a zenét.

Kiadványok támogatása

Veszprém gazdag a helyi kulturális folyóiratok terén. A cél, hogy a 2021-ben elkészülő művészeti, kulturális és helytörténeti kiadványok tartalmi és formai megjelenése is felkészítse az olvasóközönséget az EKF programsorozatra. (Vár Ucca Műhely, Veszprémi Szemle, Comitatus Önkormányzati Szemle, Ex Symposion, SÉD.)

Valamennyi művészeti folyóirat a helytörténet, a helyismeret feltárásával a helyi identitást erősíti. Általuk még gazdagabban tudjuk megmutatni a helyi értékeinket, történelmünket. A folyóiratok tematikus számokkal több művészeti ágat is felölelnek, élénk kapcsolatban állnak a határon túli kortárs szerzőkkel és teret engednek veszprémi, Veszprém térségi megjelenésüknek.

Médiaszolgáltatások, tájékoztatás tudatformálás

Annak biztosítása, hogy a helyi médiafogyasztási szokásokhoz igazadó és a lakosság által kedvelt média felületeken rendszeresen megjelenjenek az EKF 2023 program előkészítésével kapcsolatos hírek és prioritást élvezzenek a közéleti és életmód tematikájú szerkesztett anyagok között.