Ugrás a fő tartalomhoz

Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok megvalósítása

Ekf Vkek Korall

A projekt címe: Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok megvalósítása

A projekt azonosítószáma: GF/JSZF/398/8 (2020)

Kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt tartalmának bemutatása

Infrastruktúra-fejlesztési feladatok előkészítése Veszprémben:

Volt piarista gimnázium, Vár utca 10. szám alatti, 290. helyrajzi számú ingatlan: a jelenleg használaton kívüli, önkormányzati tulajdonban lévő, országosan védett műemlék épület felújításának (homlokzat, tető, külső nyílászárók) tervezési feladatai, előkészítő tervek (az épület belső tereinek hasznosítására vonatkozó koncepció kialakítása, térhasználat vizsgálata), valamint az épület külső felújítására irányuló tervek készítése. A jelen támogatásból finanszírozott tervek elkészítése a teljes tervezési folyamat (1. koncepció tervek, 2. vázlattervek, 3. engedélyes tervek, 4. kiviteli tervek) első (belső terek hasznosítása) és második (külső felújítás) szakasza, mely megalapozza a további – egyre részletesebb – terveket.

Jókai Mór utca 8. szám alatti, 199. helyrajzi számú ingatlan: a jelenleg használton kívüli, önkormányzati tulajdonban lévő, országosan védett műemlék épület felújításának tervezési (vázlattervek, engedélyezési és kiviteli tervek, közbeszerzési dokumentáció) feladatai. Jelen feladatfelsorolás az épülethez kapcsolódó összes tervszakaszt magában foglalja, vagyis teljes értékű tervezési feladatot tartalmaz. A felsorolt összes tervszakasz, valamint a közbeszerzési dokumentáció elegendő ahhoz, hogy az épület kivitelezére irányuló közbeszerzési eljárás elindulhasson. Az épület a felújítást követően a veszprémi várbörtön közvetlen elérhetőségét is biztosítja majd. A tervezési folyamat (pl.: szakhatóságokkal folytatott egyeztetések, örökségvédelem, katasztrófavédelem, népegészségügy) hivatott tisztázni, hogy ez az összekötés milyen formában tud megvalósulni. pl.: lift, lépcső, egyéb emelőberendezés.

Volt gyermekkórház épülete, Acticity Program, Hóvirág utca 1. szám alatti, 5045. helyrajzi számú ingatlan: a jelenleg használaton kívüli, állami tulajdonban lévő, helyi védett műemlék épület és az ezt kiegészítő épületek felújításának tervezési (vázlattervek, engedélyezési tervek) feladatai. A korábban megjelölt 4 tervszakaszból a 2. vázlattervek és a 3. engedélyezési tervek szakasza készül el, továbbá felmérési tervek, statikai szakvélemény, faldiagnosztika, faanyag-szakvélemény, építéstörténeti tudományos dokumentáció, előzetes régészeti dokumentáció és növénykataszter, a kiviteli terveket jelen feladatkiírás nem tartalmazza. A fejlesztés magában foglalja a parkolási kapacitások kialakítását és a zöldterületek rendezését, fejlesztését, így az ezekkel kapcsolatos tervezések is megjelennek a vázlattervekben, és engedélyezési tervekben.

A Haszkovó-lakótelep újjáélesztése: a lakótelepen megvalósítandó kulturális-közéleti alközpontokkal (termelői piac, fedett és fedett-nyitott közösségi terek épületekben történő kialakítása) és a területet összefogó gyalogos és futópályával kapcsolatos részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, építészeti vázlattervek és jóváhagyási tervek készítése. A termelői piac kialakítása új piac építését jelenti, amely fedett-nyitott és fedett-zárt tereket egyaránt tartalmazni fog. A gyalogos és futópályák kialakítása új pályákat jelent, helyenként a meglévő elemek (járda és gyalogos felületek) felújításával. A tanulmány hivatott tisztázni a lehetséges nyomvonalakat (közműütközések elkerülése, forgalmi rend figyelembevétele) és döntési alternatívával segíteni a tovább-tervezés folyamatát.

A részletes megvalósíthatósági tanulmány hivatott felmérni, és előrevetíteni a terület hasznosíthatóságát, kiszűrni az elképzelt koncepciók hiányosságait, és bővíteni a koncepcionális tervezést, előkészítve a minél teljesebb megvalósítást. A megvalósíthatósági tanulmányra alapozva szükséges a területtel kapcsolatos koncepciók kiegészítése, a projekt részletesebb kidolgozása, valamint ezek alapján a területtel kapcsolatos tervek elkészítése (1. koncepció tervek és 2. vázlattervek szakasz).

A veszprémi vasútállomás és annak környezetének (hrsz.: 2129/4, 2550/1, 2550/2, 2551, 2552, 2549/1.) rendezése, a parkolási infrastruktúra megújítása, a kapacitások bővítése, az utasforgalmi (vonat, busz) épületek szükség szerinti felújítása, bővítése és átalakítása. A beavatkozás célja, hogy korszerű, az EKF-program színvonalához méltó közlekedési infrastruktúra tudjon létrejönni a cím viselésének évére. A cél elérése érdekében a terület fejlesztéséhez szükséges vázlattervek, engedélyezési tervek elkészíttetését valósítjuk meg.

A tervezett elképzelés megvalósításához szükséges tervezési feladat magában foglalja a Veszprém, 2129/4., 2550/1., 2550/2. helyrajzi számú ingatlanokon, valamint a 2549/1. helyrajzi számú ingatlan érintett szakaszán meglévő épületek, műtárgyak és közlekedési infrastruktúra felújítását, illetve bővítését. A Veszprém, 2129/4. helyrajzi számú ingatlanon meglévő jelenlegi raktárépület funkcióváltásával és felújításával új utasforgalmi létesítmény kialakítása a cél, mely épület magában foglalja a MÁV és Volán járatainak jegyértékesítő pontjait, új, akadálymentes utasvárót, valamint az EKF-projekt információs pontját, és ezekhez a funkciókhoz kapcsolódóan vizesblokkokat.